Matematică

clasa a III-a

Capitolul Unu

Numerele naturale de la 0 la 10 000

Capitolul Doi

Adunarea numerelor naturale de la 1 la 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Trei

Scăderea numerelor naturale de la 1 la 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Patru

Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 10 000

Capitolul Cinci

Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100

Capitolul Șase

Probleme cu cele patru operații

Capitolul Șapte

Fracții

Capitolul Opt

Probleme. Organizarea și reprezentarea datelor în tabele și grafice

Capitolul Nouă

Elemente de geometrie

Capitolul Zece

Unități de măsură

clasa a IV-a

Capitolul Unu

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

Capitolul Doi

Adunarea și scăderea numerelor naturale, în concentrul 0 - 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Trei

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Capitolul Patru

Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Capitolul Cinci

Rezolvarea de probleme

Capitolul Șase

Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau fracții cu numitorul 100

Capitolul Șapte

Elemente intuitive de geometrie

Capitolul Opt

Unități și instrumente de măsură

Capitolul Nouă

Recapitulare

clasa a V-a

Capitolul Unu

Numere naturale

Capitolul Doi

Puterea cu exponent natural a unui număr natural

Capitolul Trei

Divizibilitatea numerelor naturale