Matematică

clasa a III-a

Capitolul Unu

Elemente de geometrie

Capitolul Doi

Unități de măsură

Capitolul Trei

Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100

Capitolul Patru

Probleme cu cele patru operații

Capitolul Cinci

Fracții

Capitolul Șase

Probleme. Organizarea și reprezentarea datelor în tabele și grafice

Capitolul Șapte

Numerele naturale de la 0 la 10 000

Capitolul Opt

Scăderea numerelor naturale de la 1 la 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Nouă

Adunarea numerelor naturale de la 1 la 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Zece

Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 10 000

clasa a IV-a

Capitolul Unu

Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Capitolul Doi

Rezolvarea de probleme

Capitolul Trei

Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau fracții cu numitorul 100

Capitolul Patru

Elemente intuitive de geometrie

Capitolul Cinci

Unități și instrumente de măsură

Capitolul Șase

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

Capitolul Șapte

Adunarea și scăderea numerelor naturale, în concentrul 0 - 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Capitolul Opt

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Capitolul Nouă

Recapitulare

clasa a V-a

Capitolul Unu

Numere naturale

Capitolul Doi

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor