Matematică

clasa a III-a

Capitolul Unu

Elemente de geometrie

Capitolul Doi

Unități de măsură

Capitolul Trei

Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100

Capitolul Patru

Probleme cu cele patru operații

Capitolul Cinci

Fracții

Capitolul Șase

Probleme. Organizarea și reprezentarea datelor în tabele și grafice

clasa a IV-a

Capitolul Unu

Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

Capitolul Doi

Rezolvarea de probleme

Capitolul Trei

Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau fracții cu numitorul 100

Capitolul Patru

Elemente intuitive de geometrie

Capitolul Cinci

Unități și instrumente de măsură

Capitolul Șase

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

clasa a V-a

Capitolul Unu

Numere naturale

Capitolul Doi

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Capitolul Trei

Divizibilitatea numerelor naturale

Capitolul Patru

Fracții ordinare

Capitolul Cinci

Fracții zecimale

Capitolul Șase

Elemente de geometrie

clasa a VI-a

Capitolul Unu

Mulţimi. Mulțimea numerelor naturale

Capitolul Doi

Rapoarte. Proporţii