Politica de confidențialitate Eduboom

Cine suntem?

Ucha.se Ltd., CUI 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1407, str. Srebarna nr. 14, etaj 2, este operatorul și administratorul de date cu caracter personal, transmise prin intermediul platformei site-ului (www.eduboom.ro și/sau aplicația asociată Eduboom). Platforma este găzduită de serverul web, proprietate a Neterra Ltd..

Uniunea Europeană a adoptat un document numit „Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția datelor” din 27.04.2016, pe care îl vom numi simplu „Regulament”, pentru a proteja utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

Conform Regulamentului:

„Datele personale” reprezintă orice informație care se referă la dvs. și prin care puteți fi identificat. Regulamentul numește utilizarea datelor dvs. cu caracter personal „prelucrare”, acest lucru nefiind doar colectarea acestora de către noi atunci când utilizați serviciile Platformei („servicii”), dar și orice altă acțiune cu acestea.

Pentru Ucha.se Ltd., protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. Prelucrarea datelor se realizează în condiții de legalitate, corectitudine și transparență, asigurând securitatea corespunzătoare a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Personalul Ucha.se Ltd. respectă strict cerințele legale privind protecția datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie efectuate numai în interesul dvs. Prin urmare, am adoptat proceduri și reguli stricte pentru protecția datelor dvs. personale. Vă rugăm să citiți informațiile de mai jos împreună cu părinții/tutorii dvs. (în cazul în care sunteți profesor sau părinte suntem convinși că veți gestiona informațiile în mod individual).

Prezentul angajament de respectare a confidențialității datelor personale explică toate aspectele prelucrării datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor în privinţa prelucrării, stabilite de legislația în vigoare, precum și de regulament.

Ucha.se Ltd. nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de orice altă terță parte la care se poate ajunge prin link-uri, indiferent de natura acestora, în afara Platformei.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dvs. sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

 • păstrate într-o formă care permite identificarea dvs. pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent noi funcționalități, care pot necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dvs. pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Principiile noastre pentru protecția datelor dvs. personale

 • Legalitate și transparență

  Procesăm datele dvs. personale în conformitate cu legea, într-un mod onest și transparent:

  a) cu scopul de a ne respecta obligațiile față de dvs. atunci când vă oferim serviciile noastre;

  b) cu acordul dvs., atunci când este necesar;

  c) cu scopul de a implementa în mod legitim activitățile pe care le desfășurăm, de a introduce inovații și de a beneficia de o experiență de utilizator lipsită de probleme sau;

  d) în alt scop legal.

  Dvs. decideți dacă și cum să utilizați serviciile noastre. Formularele de înregistrare pe care le completați au câmpuri obligatorii marcate, fără de care este imposibil să vă oferim serviciul relevant sau o parte din acesta. Toate câmpurile care nu sunt obligatorii pot fi completate în mod voluntar.

 • Dreptul la alegere în cunoștință de cauză

  Vă oferim întotdeauna informații exacte și dreptul de a alege tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., precum și în ce scopuri și perioadă de timp le colectăm și le prelucrăm. Nu vom folosi datele dvs. personale în scopuri incompatibile cu aceste principii, cu Politica noastră de confidențialitate sau cu orice anunț specific referitor la serviciile noastre.

 • Accesul la datele dvs.

  Vă oferim acces convenabil și posibilitatea de a vizualiza, corecta, completa, transfera sau șterge datele dvs. personale pe care ni le-ați oferit.

 • Limitarea scopurilor

  Folosim datele dvs. personale numai în scopurile specificate în momentul colectării acestora, precum și în scopuri suplimentare, compatibile cu acestea, în conformitate cu legea.

 • Securitatea datelor

  Pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, luăm măsuri stricte pentru protejarea informațiilor pe care le stocăm și solicităm același nivel de securitate partenerilor noștri cărora le furnizăm pentru a ne îndeplini obligațiile față de dvs.

 • Raportare pentru transfer ulterior

  Împărtășim datele dvs. personale cu părți terțe numai dacă sunt obligate să ofere aceleași niveluri de protecție pe care noi vi le oferim.

Scopurile prelucrării

Ucha.se Ltd. colectează date cu caracter personal pe paginile site-ului www.eduboom.ro, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate și numai cu acordul utilizatorului, în următoarele scopuri:

 • pentru furnizarea serviciilor educaționale în cadrul platformei online Eduboom dezvoltată de Ucha.se Ltd.;

 • pentru promovarea serviciilor de interes pentru dumneavoastră în ceea ce privește sprijinul educației - vă putem informa în acest sens prin marketing (direct) - buletin informativ în format electronic sau sondaje, e-mail, SMS, telefon fix, telefon mobil, web push etc.. În acest fel vă putem informa despre servicii similare sau complementare, informații despre programe și proiecte educaționale, precum și despre alte informații de interes;

 • marketing și promovare - folosirea canalelor media și rețelelor sociale pentru comunicare;

 • scopuri de cercetare și statistici;

 • trimiterea comunicatelor, evaluare a comportamentului în mediul online, testare, dezvoltare, utilizare;

Temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art. 6 din Regulament, interesul nostru legitim de a face cunoscute serviciile noastre, atât cele pe care le-ați folosit în trecut, cât și cele care v-ar putea interesa sau solicita în viitor. Având în vedere că în majoritatea cazurilor ne bazăm pe consimțământul dvs. prealabil, îl puteți retrage trimițând un e-mail la [email protected] în acest sens;

 • pentru apărarea intereselor noastre legitime, în cazurile în care vom fi nevoiți să recurgem la protejarea drepturilor noastre și a activităților pe care le desfășurăm, pentru a menține această Platformă în siguranță împotriva fraudei, datele personale pe care le-ați furnizat site-ului sau care au fost colectate automat pot fi divulgate autorităților publice în conformitate cu legile aplicabile.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal pentru un alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza, înainte de o astfel de prelucrare ulterioară, informații despre scopul prelucrării și orice informații relevante suplimentare solicitate de dvs. care includ:

 • perioada pentru care datele dvs. personale vor fi stocate conform criteriilor utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

 • dreptul de a ne solicita informații cu privire la datele dvs. personale, accesul la acestea, corectarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 • dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o obligație legală, contractuală sau o obligație necesară încheierii unui contract, dacă aveți obligația să furnizați astfel de date cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea profilurilor;

Cum folosim datele dvs.

Platforma colectează și folosește informațiile dvs. personale astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile față de dvs. ca utilizator al serviciilor noastre https://eduboom.ro/terms Iată câteva exemple despre cum facem acest lucru:

Conform contractului dintre noi

Folosim datele dvs. personale/ale părinților dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile față de dvs. Avem nevoie de aceste date pentru a menține o comunicare activă cu dvs./părinții/tutorii dvs. despre serviciile noastre (de exemplu, pentru a efectua o plată etc.). Folosim majoritatea datelor dvs. pentru a vă furniza conținut adaptat nevoilor dvs.

Pentru a ne asigura că puteți utiliza Platforma, păstrăm date exacte de contact și înregistrare, oferim clienților asistență completă, oferim servicii și caracteristici care vă interesează și vă oferim posibilitatea de a participa la clasamente și de a îndeplini misiuni.

Protejarea identității dvs.

Ne ocupăm de securitatea informațiilor dvs. stocate la noi. Când interacționați cu noi, ne angajăm să luăm măsuri potrivite pentru a verifica identitatea dvs./părinților/tutorilor dvs., cum ar fi numele dvs. de utilizator și parola, înainte de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale.

Cercetare și inovații

Creăm noi lecții, funcții și servicii folosind instrumente pentru activități de dezvoltare și integrăm activități de analiză a datelor.

Publicitate

Vă oferim oferte promoționale în funcție de interesele dvs. pentru serviciile Eduboom. Acest lucru poate fi legat de instrumentele de colectare automată a datelor. Este posibil să împărtășim o parte din informațiile despre dvs. furnizorilor de servicii de marketing și rețelelor de marketing digital pentru a vă afișa reclame care vă interesează.

Ce fel de date cu caracter personal colectăm

Datele personale pe care le colectăm de la dvs. depind de serviciile pe care le utilizați și pot include următoarele:

Informații pe care le furnizați direct
 • informații despre modul în care vă putem contacta (cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte informații de contact similare).

 • date necesare procesării plăților și prevenirii fraudei.

 • date despre cont - informații despre cum achiziționați sau vă înregistrați pentru serviciile noastre, tipurile de servicii, tranzacțiile, istoricul plăților și alte informații despre contul dvs.

 • date protejate de acces - colectăm nume de utilizatori, parole, indicii de parolă și alte informații similare de securitate legate de datele de autentificare și de accesul la conturile dvs.

 • date demografice - de exemplu, țara de reședință, sex, vârstă, informații generale despre educația dvs.

 • preferințe - colectăm informații despre preferințele și interesele dvs. în legătură cu serviciile noastre (din ceea ce ne împărtășiți și concluziile pe care le tragem pe baza informațiilor furnizate) și preferințele dvs. în ceea ce privește mesajele primite din partea noastră pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim.

 • date din rețelele sociale - oferim funcții pentru rețele sociale care vă permit să împărtășiți informații pe rețelele dvs. sociale și să comunicați cu noi prin intermediul site-urilor web ale diferitelor rețele sociale. Utilizarea acestor funcții poate duce la colectarea și schimbul de informații despre dvs.,conform funcției respective. De aceea, este important să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate și cu setările site-urilor de rețele sociale pe care le utilizați.

 • alte informații de identificare unice - cum ar fi datele pe care ni le furnizați personal, online, prin telefon sau poștă sau alte canale de servicii pentru clienți, răspunsuri la întrebări pentru sondaje sau concursuri pentru utilizatori și informații suplimentare pe care le colectăm pentru a facilita furnizarea serviciilor noastre și pentru a răspunde întrebărilor dvs.

Rețineți că nu sunteți obligat să ne furnizați informațiile personale pe care le solicităm, deși în unele cazuri, dacă alegeți să nu împărtășiți aceste informații, nu vă vom putea oferi serviciile noastre, anumite funcții specializate sau nu vom putea să răspundem eficient la întrebările dvs.

Informații pe care le colectăm automat atunci când utilizați serviciile noastre
 • informații despre vizita și activitatea dvs. pe site-ul nostru, inclusiv conținutul pe care îl vizualizați și îl utilizați. Unele dintre aceste informații sunt colectate prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor, care includ cookie-uri și bookmark-uri.

 • răspunsuri anonime la întrebări pentru sondaje sau informații sumare despre modul în care sunt utilizate serviciile noastre. În timpul activității noastre, folosim un proces de dezidentificare sau pseudonimizare a datelor pentru a minimiza probabilitatea de a putea fi identificat prin utilizarea acestor date cu tehnologiile disponibile.

 • informații, cum ar fi videoclipurile preferate, preferințele dvs. de gust, setările contului sau informațiile furnizate în alt mod prin intermediul serviciului nostru sau altundeva, cum ar fi comentariile pe platformă sau comunicarea prin e-mail.

 • detalii despre interacțiunile dvs. cu serviciul nostru pentru clienți, cum ar fi data, ora și motivul pentru care ne-ați contactat, transcrieri, numărul dvs. de telefon și înregistrările apelurilor.

 • identificatori de dispozitive sau alți identificatori unici de dispozitive prin care utilizați site-ul web.

Informații de la terți
 • Primim de la terți informații disponibile public, considerate a fi de încredere. Astfel de informații sunt date personale precum nume, adresă, adresă de e-mail, interese și anumite date demografice.

 • Pentru a furniza anumite servicii la nivel corporativ, primim informațiile de contact ale companiei dvs. de la un anumit reprezentant oficial al organizației sau al școlii dvs. Dacă este necesar, putem folosi informațiile furnizate de dvs. sau de angajatorul dvs., împreună cu informații din surse disponibile public și din alte surse online și offline, pentru a vă contacta cu privire la serviciile pe care le oferim.

Protejăm aceste informații în conformitate cu practicile descrise în această politică de confidențialitate, asigurând în același timp respectarea oricăror restricții suplimentare impuse de sursa de date. Sursele de date sunt variabile în timp și pot include:

 • - furnizori de servicii care ne ajută să vă stabilim locația pe baza adresei dvs. IP pentru a personaliza atât serviciul nostru, cât și altele, în conformitate cu această politică de confidențialitate;

 • - furnizori de servicii de securitate care ne furnizează informații cu scopul de a proteja sistemele noastre, pentru a preveni frauda și pentru a ne ajuta să securizăm conturile Eduboom.ro;

 • - surse publice, cum ar fi publicații disponibile public pe platformele de socializare și informații accesibile în baze de date publice care asociază adresele IP cu furnizorii de servicii de internet;

 • - furnizori de servicii de plată care ne furnizează informații despre plățile efectuate și/sau încercările de plată sau actualizările acestor informații în baza relației acestora cu dvs.;

 • - furnizori de date online și offline, de la care primim date demografice agregate în baza intereselor și în legătură cu informații publicitare online;

Colectăm datele dvs. personale atunci când utilizați serviciile noastre sau când comunicați cu noi prin telefon, e-mail și toate mijloacele moderne de comunicare.

Datele dvs. personale pe care le colectăm sau le stocăm nu vor fi prelucrate înainte ca:
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract în care dvs. sunteți parte sau pentru a procesa cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;

 • dvs. să fiți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 • prelucrarea să fie necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine;

 • prelucrarea să fie necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul datelor cu caracter personal ale unui copil sau a marketingului direct.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu au legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate, astfel încât dvs. nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu este destinată procesării unor astfel de informații anonime, inclusiv dacă sunt utilizate în scopuri statistice, de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom folosi datele personale numai în scopul pentru care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar în acest scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioadă contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acestuia.

Dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului în unul sau mai multe scopuri specifice, perioada de utilizare a datelor este de 5 ani.

Cum protejăm datele dvs.

Pe Ucha.se, am introdus măsuri tehnice și administrative convenabile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru a ne asigura că persoanele neautorizate nu au acces la acestea și pentru a preveni scurgerea acestor informații, precum și pentru a asigura utilizarea corectă a acestora în conformitate cu legea și pentru o perioadă în care avem nevoie în mod legitim de aceste date.

Cum împărtășim datele dvs.

Împărtășim datele dvs. personale numai după cum urmează:

 • Împărtășirea cu furnizorii de servicii

  Folosim furnizori de servicii care desfășoară anumite activități în numele nostru. Acești furnizori de servicii pot fi localizați în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European, precum și în Statele Unite sau alte țări din întreaga lume și pot oferi servicii precum procesarea plăților cu cardul de credit, relații cu clienții, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conținutului, servicii IT, furnizori de servicii de e-mail, găzduire de date. Furnizorii noștri de servicii sunt obligați de relațiile noastre juridice și de reglementările legale să protejeze datele personale primite de la noi și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât efectuarea serviciilor conform instrucțiunilor noastre.

 • Tranzacții corporative

  Dacă în orice moment Ucha.se Ltd. decide să-și restructureze activitatea, putem dezvălui sau transfera date personale potențialilor cumpărători sau putem primi informații personale de la vânzători și este datoria noastră să oferim o protecție adecvată datelor dvs. personale în cazul unei tranzacții de acest tip.

 • Respectarea legii

  Putem împărtăși datele dvs. cu caracter personal dacă ni se cere: (a) să răspundem în mod corespunzător solicitărilor de informații autorizate din partea forțelor de ordine, precum și să respectăm cerințele de securitate națională și alte cereri de aplicare a legii; (b) să respectăm o lege, un regulament, o citație sau o hotărâre judecătorească; (c) să cercetăm și să asistăm la prevenirea amenințărilor la adresa securității, a fraudei sau a altor activități criminale sau dăunătoare; sau (d) să protejăm drepturile sau siguranța personală a angajaților noștri și a terților în conformitate cu legislația aplicabilă.

Cum puteți obține informații suplimentare din partea noastră

 • Puteți alege în meniu „Date personale/Setări” pentru a primi informații suplimentare din partea noastră prin e-mail;

 • Dacă sunteți părinte/tutore, puteți alege să primiți din partea noastră un e-mail cu informații despre rezultatele copilului dvs. în cursul săptămânii;

 • Dacă ați solicitat să primiți astfel de mesaje, puteți renunța bifând căsuța de selectare din „Profilul meu/Notificări”

Reclame și sugestii pe site-uri terțe

 • Eduboom publică reclame pe site-uri web deținute de terți. Acest lucru se realizează uneori prin împărtășirea datelor cu caracter personal, așa cum este descris în secțiunea Cum folosește Ucha.se instrumentele pentru colectarea automată a datelor.

 • În plus, utilizăm și permitem rețelelor de publicitate și altor terți să utilizeze cookie-uri și alte instrumente de colectare automată a datelor pentru a determina modul în care interacționați cu site-ul nostru, mesajele și serviciile noastre și anumite site-uri web partenere, pentru a identifica interesele dvs., pentru a crea profiluri și domenii de interes, pentru a vă oferi cele mai utile și potrivite servicii. Pentru mai multe informații, consultați Cum folosește Ucha.se instrumentele pentru colectarea automată a datelor.

Cum folosim instrumentele de colectare automată a datelor

Folosim și permitem altor companii să folosească cookie-uri, marcaje web și alte tehnologii similare („instrumente de colectare automată a datelor”) în legătură cu serviciile noastre. Facem acest lucru pentru a înțelege modul în care utilizați serviciile noastre și pentru a vă îmbunătăți experiența ca utilizator.

Mai multe informații despre instrumentele de colectare automată a datelor pot fi găsite la: www.allaboutcookies.org.

 • Ce sunt „cookie-urile”?

  Cookie-urile sunt date computerizate de tip text stocate în browserul utilizatorului destinate pentru a fi folosite de către paginile web. Aceste date permit identificarea dispozitivului utilizatorului și comportamentul corect al unei pagini web, în funcție de preferințele individuale ale acestuia. „Cookie-urile” conțin de obicei numele site-ului web, timpul de stocare al dispozitivului final și un număr unic.

 • Cum folosim „cookie-urile”?

  Eduboom.ro folosește ”cookie-uri” pentru a adapta conținutul paginii la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza folosirea site-ului. Prin intermediul acestora, de asemenea, creăm statistici anonime (cu privire la comportamentul utilizatorului pe site) pentru a îmbunătăți structura și conținutul site-ului. Scopul este ca eduboom.ro să ofere rezultate optime anume pentru dvs.

 • Ce ”cookie-uri” folosim?

  Eduboom.ro folosește două tipuri de ”cookie-uri” – ”per sesiune” și ”fixe”. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt pe dispozitivul dvs. până când părăsiți site-ul sau dezactivați software-ul pe care îl utilizați pentru a naviga pe web (browser web). Cookie-urile ”fixe” (fixed) sunt păstrate pentru perioada specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt eliminate manual de către utilizator.

  Aici vom descrie mai detaliat toate tipurile de cookie-uri: https://eduboom.ro/cookies

 • Cookie-uri și date cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate de cookie-uri pot fi folosite numai pentru a îndeplini funcții specifice pe site-ul aferent utilizatorului însuși. Datele cu caracter personal sunt criptate pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.

 • Ștergerea cookie-urilor și blocarea acestora

  Dacă nu doriți să vă dați consimțământul pentru cookie-uri sau doriți să utilizați doar anumite cookie-uri, vă rugăm, consultați setările browserului. Puteți utiliza setările browserului dvs. pentru a vă retrage consimțământul în legătură cu utilizarea cookie-urilor în orice moment, precum și pentru a șterge cookie-urile deja acceptate.

  Meniul de ajutor al browserului sau www.allaboutcookies.org oferă informații detaliate despre procesul de renunțare la cookie-uri pentru diferite browsere.

  Vă rugăm să rețineți că prin dezactivarea anumitor cookie-uri, accesul dvs. la anumite funcții și părți ale conținutului din eduboom.ro poate fi restricționat.

  Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics pe site-urile noastre web, utilizați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Dacă doriți să blocați cookie-uri terțe în legătură cu reclame bazate pe interesele dvs., vizitați www.youronlinechoices.eu/ro

 • Ce sunt marcajele web

  Un marcaj web (denumit și web beacon sau GIF curat) este o imagine grafică transparentă (de obicei 1 pixel x 1 pixel) care este introdusă în conținut online, video sau e-mail și permite unui server să citească anumite tipuri de informații de pe dispozitivul dvs., de exemplu când ați vizionat un conținut specific sau un anumit mesaj de e-mail,

 • Când folosim marcaje web

  Utilizăm și permitem terților aleși să utilizeze marcaje web (de obicei în combinație cu cookie-uri) pentru a rezuma informațiile despre utilizarea site-ului nostru de către dvs., interacțiunile dvs. prin e-mail sau alte mijloace de comunicare, pentru a măsura performanța și pentru a vă oferi conținut și reclame adecvate.

  De exemplu, putem introduce marcaje web în e-mailuri sau buletine informative pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise, dacă au fost luate măsuri în legătură cu acestea și dacă instrumentele noastre de corespondență funcționează corect.

 • Refuzul marcajelor web

  Deoarece marcajele web sunt identice cu oricare altă solicitare de conținut inclusă în crearea paginii web, nu le puteți refuza sau exclude. Eventual aveți posibilitatea de a dezactiva marcajele web în e-mailuri, atunci când nu descărcați imaginile conținute în mesajele pe care le primiți (această caracteristică depinde de software-ul de e-mail utilizat pe computer dvs. personal). Trebuie avut în vedere că această acțiune nu va anula întotdeauna un marcaj web sau alte instrumente pentru a colecta automat date dintr-un e-mail datorită caracteristicilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru mai multe informații în acest sens, consultați informațiile furnizate împreună cu software-ul de e-mail sau cu furnizorul de servicii. Marcajele web pot fi oprite în anumite circumstanțe prin blocarea cookie-urilor sau modificarea setărilor cookie-urilor din browserul dvs.

Stocarea datelor cu caracter personal

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a derula programele și a desfășura activitățiile și tranzacțiile solicitate sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței programelor și proiectelor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;

 • perioada pentru care dumneavostră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;

 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Destinatari

 • Exercitarea drepturilor dvs. și legătura cu noi

Aveți dreptul de a accesa toate datele personale pe care ni le-ați furnizat sau pe care le stocăm pentru dvs. De asemenea, aveți dreptul să solicitați corectarea, completarea, restricționarea, transferul sau ștergerea datelor dvs. personale, precum și să solicitați clarificări cu privire la prelucrarea acestora. În unele cazuri, cererea dvs. poate fi respinsă în conformitate cu legea, de exemplu, atunci când furnizarea acestor informații poate dezvălui datele personale ale unei alte persoane sau când există o interdicție legală de divulgare a acestor informații.

 • dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului în cazul în care datele dvs. personale sunt sau nu procesate;

 • dreptul de a accesa următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal în cauză; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează a fi dezvăluite datele cu caracter personal; acolo unde este posibil, perioada presupusă pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;

 • dreptul de a solicita operatorului rectificarea ori ștergerea datelor, sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dvs. personale, în cazul în care prelucrarea ulterioară nu este necesară sau ilegală ori atunci când consimțământul a fost retras pentru prelucrarea acestor date pentru care s-a dat consimțământul prealabil (datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu dispozițiile legale nu pot fi șterse);

 • dreptul de a contesta prelucrarea;

 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal - în situațiile prevăzute de lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

 • dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal - datele dvs. pot fi transmise la cererea dvs. fie către dvs., fie către alt administrator de date;

 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute de la persoana vizată, orice informații disponibile despre sursa acestora; existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea profilurilor, precum și informații relevante despre logica utilizată și despre importanța și consecințele presupuse unei astfel de prelucrări;

 • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în următoarele cazuri: când acuratețea datelor este sub semnul întrebării (restricționarea prelucrării va dura o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor), când prelucrarea datelor este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării acestora; atunci când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;

 • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei obligații care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice învestite de operator sau prelucrării necesare pentru interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte în baza acestor prevederi;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, atunci când este autorizată de legislația Uniunii sau de legislația națională sau în cazul în care consimțământul persoanei vizate există;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal - puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal dacă acestea sunt prelucrate având ca temei legal interesul legitim, interesul public sau dacă au fost utilizate pentru crearea de profiluri;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care prelucrarea datelor s-a făcut în baza consimțământului expres (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din Regulament) și în situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă ori credința filozofică sau apartenența la sindicate și prelucrarea datelor genetice, datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date în legătură cu sănătatea ori date despre viața sexuală sau orientarea sexuală, atunci când prelucrarea acestor date se face pe baza consimțământ explicit. Dreptul de a vă retrage consimțământul poate fi exprimat în orice moment și va duce la ștergerea datelor dvs. personale din baza noastră de date cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile;

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal de către Ucha.se Ltd., vă rugăm să ne contactați prin oricare dintre mijloacele de comunicare enumerate mai jos, precizând numele, adresa, e-mailul, numărul de telefon, precum și scopul cererii dvs.

De asemenea, puteți contacta autoritățile locale pentru protecția datelor cu caracter personal și puteți depune plângeri in fata acestora, în cazul în care aveți reședința într-o țară membră a Uniunii Europene sau la locul presupusei încălcări ale drepturilor dvs..

Contactaţi-ne

La Eduboom apreciem feedback-ul dvs. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Politica noastră de confidențialitate, la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale sau în legătură cu o posibilă încălcare a Politicii noastre de confidențialitate, ne puteți contacta la:

E-mail: [email protected]

Adresă: str. Srebarna nr. 14, Sofia, cod poștal 1407, Bulgaria

Administratorul datelor dvs. personale este Ucha.se Ltd., CUI: 202294245. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care ne contactați pentru asistență, pentru siguranța dvs. și a noastră, este posibil să fie nevoie să vă verificăm identitatea înainte de a vă îndeplini cererea.Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate

În cazul în care Politica noastră de confidențialitate va fi modificată, vom posta textul actualizat pe această pagină și vom indica data ultimei revizuiri. În cazul în care modificările sunt semnificative și schimbă semnificativ practicile noastre de confidențialitate, vă vom notifica prin alte mijloace, cum ar fi prin e-mail sau prin postarea unei notificări pe site-ul nostru web și/sau pe paginile de socializare, înainte ca astfel de modificări să intre în vigoare. Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate este cea din mai 2024.

Această Politică de confidențialitate nu se aplică părților terțe, cum ar fi aplicații, produse, servicii, site-uri web sau funcții ale rețelelor sociale accesate cu ajutorul unor linkuri furnizate prin intermediul site-ului nostru web pentru confortul dvs. Vă încurajăm să citiți Politica de confidențialitate a fiecărei platforme/site web pe care o vizitați înainte de a permite colectarea datelor despre dvs.

Securitate și confidențialitate

Ucha.se Ltd. și angajații companiei au implementat măsuri tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, modificării sau accesului neautorizat.

Vă asigurăm că securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale sunt prioritatea noastră și, în acest sens, am sporit gradul de conștientizare, instruire și comunicare a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizațiilor. Precizăm că am luat în considerare tehnici precum minimizarea datelor, limitarea stocării informațiilor, pseudonimizarea, criptarea, acorduri de confidențialitate, integritatea fizică a operatorilor de date în funcție de rolul jucat în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal

Ucha.se Ltd. a desemnat o persoană responsabilă pentru protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de securitatea și siguranța datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: [email protected]

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Site web: http://www.dataprotection.ro

E-mail: [email protected]

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Bulgaria

Adresă: b-dul Prof. Tsvetan Lazarov nr. 2, Sofia, cod poștal 1592

Site web: https://www.cpdp.bg/

E-mail: [email protected]

Telefon: + 3902 / 91-53-555

Fax: + 3592 / 91-53-525

Contact cu eduboom
Contact cu eduboom