Politica privind protecția datelor cu caracter personal a Edu Boom

Cine suntem?

Ucha.se EOOD cu sediul C.U.I. 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1680, str. Sinanishko Ezero, nr. 9A, clădirea 3, este operator de date cu caracter personal, transmise prin intermediul site-ului www.eduboom.ro. Site-ul este găzduit (hosting provider) de web-serverul Neterra Ltd.

Uniunea Europeană a adoptat un document numit Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, pe care îl vom numi pur și simplu „Regulamentul”, pentru a proteja utilizarea datelor dvs. personale. Conform Regulamentului.

„Datele personale” sunt reprezentate de orice informație care are legătură cu dvs. și prin care puteți fi identificat. Regulamentul numește utilizarea datelor dvs. personale „prelucrare” iar aceasta nu poate fi doar colectarea lor de către noi atunci când utilizați serviciile site-ului www.eduboom.ro („servicii”), dar și orice altă acțiune cu acestea.

Pentru Ucha.se EOOD, protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul Ucha.se EOODrespectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră. De aceea, am adoptat proceduri și reguli stricte pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos împreună cu părinții / tutorii dvs. (dacă sunteți profesor sau părinți suntem convinși că vă veți descurca singuri).

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul.

Ucha.se EOOD nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Principiile noastre pentru protecția datelor dvs. personale

 • Legalitate și transparență

  Prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu legea și într-un mod onest și transparent:

  a) pentru a respecta obligațiile noastre față de dvs. atunci când vă oferim serviciile noastre;

  b) cu acordul dumneavoastră, atunci când este necesar;

  c) în scopul implementării legitime a activității noastre, introducerea inovațiilor și experiența ta ca utilizator fără probleme; sau

  d) în alt scop legal.

  Dvs. decideți dacă și cum să folosiți serviciile noastre. Formularele de înregistrare pe care le completați au câmpuri obligatorii marcate, fără de care este imposibil să vă oferim serviciul relevant sau o parte din acesta, dar orice altceva hotărâți dvs.

 • Dreptul la alegere în cunoștință de cauză

  Vă oferim întotdeauna informații exacte și vă oferim dreptul de a alege tipul de date personale pe care le colectăm de la dvs., precum și pentru ce scopuri și interval de timp le colectăm și le prelucrăm. Nu vom folosi datele dvs. personale în scopuri incompatibile cu aceste principii, cu Politica noastră de confidențialitate sau cu orice anunțuri specifice referitoare la serviciile noastre.

 • Acces la datele dvs.

  Vă oferim un acces rezonabil și posibilitatea de a vizualiza, corecta, completa, transfera sau șterge datele dvs. personale împărtășite cu noi.

 • Limitarea scopurilor

  Folosim datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile specificate la momentul colectării lor, precum și în scopuri suplimentare, compatibile cu acestea, în conformitate cu legea.

 • Siguranța datelor

  Pentru a vă proteja datele personale împotriva utilizării necorespunzătoare, aplicăm măsuri stricte pentru protejarea informațiilor pe care le stocăm și solicităm același nivel de securitate de la partenerii noștri cărora le furnizăm pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră.

 • Raportare pentru transfer ulterior

  Împărtășim datele dvs. personale cu terți numai dacă sunt obligați să le asigure aceleași niveluri de protecție pe care noi vi le oferim.

Scopurile prelucrării

Ucha.se EOOD colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui http://www.eduboom.ro, în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate și numai cu consimțământul Utilizatorului, în următoarele scopuri:

 • pentru prestarea serviciilor educaționale în cadrul platformei online Eduboom derulata de Ucha.se EOOD;

 • pentru promovarea serviciilor de interes pentru dumneavoastră cu privire la susținerea educației – vă putem ține la curent în acest sens prin marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, trimiterea de e-mailuri, SMS, telefonic, mobile push, web push, etc. În acest fel vă putem informa cu privire la servicii similare sau complementare, informații cu privire la programe și proiecte educaționale, precum și în legătură cu alte comunicări de interes;

 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;

 • scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;

 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;

Temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art. 6 din Regulament, interesul nostru legitim de a face cunoscute serviciile noastre, atât cele la care ați apelat deja sau cele de care puteți fi interesat sau la care puteți apela în viitor. Având în vedere că ne bazăm în majoritatea cazurilor pe consimțământul dumneavoastră prealabil, puteți sa-l retrageți în cazul în care vă răzgândiți, prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected] în acest sens;

 • pentru apărarea intereselor noastre legitime, în cazurile în care vom fi nevoiți șă ne protejăm drepturile și activitatea pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, datele personale pe care le-ați furnizat site-ului sau au fost colectate automat pot fi dezvăluite către autorități publice conform legilor aplicabile.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul, în orice moment, acest lucru neafectând prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face simplu prin transmiterea unui e-mail la [email protected]

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;

 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Cum folosim datele dvs.

Eduboom.ro colectează și folosește informațiile dvs. personale, astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile noastre față de dvs. ca utilizator al serviciilor noastre (link către condițiile generale). Iată câteva exemple despre cum facem asta:

În temeiul contractului dintre noi

Folosim datele dvs. personale / cele ale părinților dvs. pentru a ne putea îndeplini obligațiile față de dvs. Avem nevoie de aceste date pentru a putea menține o comunicare activă cu dvs. / părinții / tutorii în legătură cu serviciile noastre (de exemplu, pentru a efectua o livrare, pentru a efectua o plată etc.). Folosim în mare parte datele dvs. pentru a vă oferi lecții adaptate nevoilor dvs.

Pentru a ne asigura că puteți utiliza site-ul Eduboom.ro, păstrăm date exacte de contact și înregistrare, oferim asistență cuprinzătoare clienților, vă oferim servicii și caracteristici care vă interesează și vă oferim posibilitatea de a participa în clasamente și de a îndeplini misiuni.

Protejarea identității dvs.

Ne ocupăm de securitatea informațiilor dvs. stocate la noi. Când interacționați cu noi, ne angajăm să luăm măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea dvs. /a părinților/ tutorilor dvs., cum ar fi numele dvs. de utilizator și parola, înainte de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale.

Cercetare și inovații

Creăm noi lecții, caracteristici și servicii utilizând instrumente pentru activități de dezvoltare și includem activități de analiză a datelor.

Reclama

Vă oferim oferte promoționale în conformitate cu interesele dvs. pentru serviciile Eduboom. Aceasta poate fi legată de instrumentele de colectare automată a datelor. Este posibil să împărtășim o parte din informații despre dvs. cu furnizorii de servicii de marketing și rețelele de marketing digital pentru a vă afișa anunțuri care vă interesează.

Ce fel de date cu caracter personal colectăm

Datele personale pe care le colectăm de la dvs. depind de serviciile pe care le utilizați și pot include următoarele:

Informații pe care le furnizați direct
 • informații despre cum putem lua legătura cu dvs. (cum ar fi nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și alte informații de contact asemănătoare).

 • date necesare procesării plăților și prevenirii fraudelor.

 • date despre cont - informații despre cum cumpărați sau vă înregistrați pentru serviciile noastre, tipurile de servicii, istoricul tranzacțiilor și plăților, precum și alte informații legate de contul dvs.

 • date protejate de acces - colectăm ID-uri de utilizator, parole, indicii în legătură cu parola și alte informații de securitate similare legate de autentificare și acces la conturile dvs.

 • date demografice - de exemplu, țara în care locuiți, sex, vârstă, informații generale despre educația dvs.

 • preferințe - Colectăm informații despre preferințele și interesele dvs. în legătură cu serviciile noastre (din ceea ce împărtășiți cu noi și din concluziile pe care le tragem pe baza faptelor furnizate) și preferințele dvs. de a primi mesaje de la noi pentru îmbunătățirea serviciului, pe care vi-l oferim.

 • date din rețelele sociale - oferim funcții pentru rețelele sociale care vă permit să împărtășiți informații cu rețelele dvs. de socializare și să comunicați cu noi prin intermediul site-urilor web ale diferitelor rețele de socializare. Utilizarea acestor funcții poate duce la colectarea și schimbul de informații despre dvs., conform funcției respective. De aceea este important să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate și setările site-urilor rețelelor de socializare pe care le utilizați.

 • alte informații unice de identificare - cum ar fi datele pe care ni le furnizați personal, online, prin telefon sau prin poștă sau alte canale de servicii pentru clienți, răspunsuri la întrebări din sondaje sau concursuri pentru utilizatori, precum și informații suplimentare pe care le colectăm pentru a facilita furnizarea serviciilor noastre și pentru a răspunde la întrebările dvs.

Nu uitați că nu sunteți obligați să ne puneți la dispoziție informațiile personale pe care le solicităm, deși în unele cazuri, dacă alegeți să nu împărtășiți aceste informații, nu vă vom putea furniza serviciile noastre, anumite funcții de specialitate sau nu vom putea răspunde eficient la întrebările dvs.

Informații pe care le colectăm automat atunci când utilizați serviciile noastre
 • informații despre vizita și activitatea dvs. pe site-ul nostru web, inclusiv conținutul pe care îl vizualizați și utilizați. O parte din aceste informații sunt colectate prin instrumentele noastre automate de colectare a datelor, care includ cookie-uri și marcaje web.

 • răspunsuri anonime la întrebări de sondaj sau informații sumare despre modul în care sunt utilizate serviciile noastre. Pe parcursul activității noastre, aplicăm un proces de dezidentificare sau pseudonimizarea datelor pentru a minimiza probabilitatea ca dvs. să fiți identificați prin utilizarea acestor date cu tehnologiile disponibile.

Informații de la terți
 • Primim informații de la terți care considerăm că sunt de încredere și care sunt disponibile publicului. Astfel de informații sunt date personale precum nume, adresă, adresă de e-mail, interese și anumite date demografice.

 • Pentru a oferi anumite servicii la nivel corporativ, primim datele de contact ale firmei dvs. de la un anumit oficial din organizație sau din școala dvs. În caz de nevoie, putem folosi informațiile furnizate de dvs. sau de angajatorul dumneavoastră, împreună cu informațiile din surse disponibile public și din alte surse online și offline, pentru a vă contacta în legătură cu serviciile pe care le oferim.

Colectăm datele dvs. personale atunci când utilizați serviciile noastre sau când comunicați cu noi prin telefon, e-mail, Skype și toate căile moderne de comunicare.

Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:
 • dumneavoastră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;

 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 5 ani.

Cum vă protejăm datele

La Ucha.se am introdus măsuri tehnice și administrative rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru a ne asigura că persoanele neautorizate nu au acces la ele și pentru a preveni scurgerea acestora, precum și pentru a asigura utilizarea lor corectă în conformitate cu legea și pentru o perioadă, în care avem nevoie în mod legitim de aceste date.

Cum împărtășim datele dvs.

Împărtășim datele dvs. cu caracter personal doar astfel:

 • Împărtășirea cu furnizorii de servicii

  Folosim furnizori de servicii care efectuează anumite activități în numele nostru. Acești furnizori de servicii pot fi localizați în țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European, precum și în Statele Unite sau în alte țări din întreaga lume și pot oferi servicii precum procesarea plăților cu card de credit, asistență pentru clienți, îndeplinirea comenzilor, livrarea de produse, personalizare de conținut, servicii IT, furnizori de servicii de e-mail, hosting pentru date. Furnizorii noștri de servicii sunt obligați prin raporturile noastre juridice și reglementările legale să protejeze datele personale primite de la noi și nu au voie să le utilizeze în alte scopuri decât efectuarea serviciilor conform instrucțiunilor noastre.

 • Tranzacții corporative

  Dacă în orice moment Ucha.se decide să-și restructureze activitatea, putem dezvălui sau transfera date personale către potențiali cumpărători sau vom primi informații personale de la vânzători și este datoria noastră să oferim protecție adecvată pentru datele dvs. personale în acest tip de tranzacție.

 • Respectarea legii

  Putem împărtăși datele dvs. personale dacă ni se solicită: (a) să răspundem solicitărilor autorizate în mod corespunzător de informații din partea forțelor de ordine, precum și să respectăm cerințele de securitate națională și alte aplicații de aplicare a legii; (b) să respectăm o lege, un regulament, o citație sau o hotărâre judecătorească; (c) să anchetăm și să ajutăm la prevenirea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor activități infracționale sau dăunătoare; sau (d) să protejăm drepturile sau siguranța personală a angajaților noștri și a terților în conformitate cu legislația aplicabilă.

Cum puteți obține informații suplimentare de la noi

 • Puteți alege în meniul „Date personale / Setări” să primiți informații suplimentare prin e-mail de la noi;

 • Dacă sunteți părinte / tutore, puteți alege să primiți un e-mail de la noi cu informații despre rezultatele obținute de copilul dvs. în timpul săptămânii;

 • Dacă ați solicitat să primiți astfel de mesaje, puteți renunța la acestea dezactivând caseta bifată din „Date personale / Setări”

Reclame și sugestii pe site-uri terțe

 • Eduboom.ro are reclame pe site-uri web deținute de terți. Acest lucru este obținut uneori prin partajarea datelor personale, așa cum este descris în secțiunea din Cum folosește Ucha.se  instrumentele pentru colectarea automată a datelor.

 • În afară de asta, utilizăm și permitem rețelelor publicitare și altor terți să utilizeze cookie-uri și alte instrumente automate de colectare a datelor pentru a determina modul în care interacționați cu site-ul nostru, mesajele și serviciile noastre și cu anumite site-uri web partenere și pentru a identifica interesele dvs., pentru a crea profiluri și segmente de interes ca să vă oferim cele mai utile și mai potrivite servicii. Pentru mai multe informații, consultați Cum folosește Ucha.se instrumentele pentru colectarea automată a datelor.

Cum folosim instrumentele de colectare automată a datelor

Folosim și permitem altor companii să folosească cookie-uri, marcaje web și alte tehnologii similare („instrumente de colectare automată a datelor”) în legătură cu serviciile noastre. Facem acest lucru pentru a înțelege modul în care utilizați serviciile noastre și pentru a vă îmbunătăți experiența ca utilizator.

Mai multe informații despre instrumentele de colectare automată a datelor pot fi găsite la: www.allaboutcookies.org.

 • Ce sunt „cookie-urile”?

  Cookie-urile sunt date computerizate de tip text stocate în browserul utilizatorului destinate pentru a fi folosite de către paginile web. Aceste date permit identificarea dispozitivului utilizatorului și comportamentul corect al unei pagini web, în funcție de preferințele individuale ale acestuia. „Cookie-urile” conțin de obicei numele site-ului web, timpul de stocare al dispozitivului final și un număr unic.

 • Cum folosim „cookie-urile”?

  Eduboom.ro folosește ”cookie-uri” pentru a adapta conținutul paginii la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza folosirea site-ului. Prin intermediul acestora, de asemenea, creăm statistici anonime (cu privire la comportamentul utilizatorului pe site) pentru a îmbunătăți structura și conținutul site-ului. Scopul este ca eduboom.ro să ofere rezultate optime anume pentru dvs.

 • Ce ”cookie-uri” folosim?

  Eduboom.ro folosește două tipuri de ”cookie-uri” – ”per sesiune” și ”fixe”. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt pe dispozitivul dvs. până când părăsiți site-ul sau dezactivați software-ul pe care îl utilizați pentru a naviga pe web (browser web). Cookie-urile ”fixe” (fixed) sunt păstrate pentru perioada specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt eliminate manual de către utilizator.

  Aici vom descrie mai detaliat toate tipurile de cookie-uri:

  A. Tipuri de cookie-uri. Tip - necesitatea serviciului:

  Tip Detalii
  Necesare Acestea sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului sau pentru o anumită funcționalitate pe care utilizatorul dorește să o utilizeze.
  Funcționale Ele sunt importante pentru implementarea serviciului, deoarece:
  • servesc la îmbunătățirea funcționalității serviciului și sunt proiectate pentru a oferi un nivel ridicat de funcționalitate a serviciului.
  • sunt foarte importante pentru caracteristicile serviciului. Blocarea lor va cauza o funcționare defectuoasă a unor procese.
  Afaceri Acestea ajută la implementarea proceselor de afaceri ale site-ului. Blocarea acestora nu va interfera cu funcționalitatea completă a site-ului. Blocarea lor poate provoca un nivel redus de servicii sau suport. Această categorie include, de exemplu, cookie-uri atunci când se desfășoară diverse campanii de marketing.

  B. Tipuri de cookie-uri în funcție de perioada în care cookie-urile vor fi stocate în dispozitivul utilizatorului:

  Tip Descriere
  Cookie-uri temporare Cookie-uri plasate în timpul vizitei pe site (sesiune). Acestea sunt șterse la închiderea sesiunii.
  Cookie-uri permanente Acestea rămân în dispozitivul utilizatorului pentru o anumită perioadă sau fără o dată de expirare.

  C. Tipuri de cookie-uri în funcție de sursă - administratorul care gestionează cookie-urile:

  Tip Descriere
  Cookie-uri de pe site Cookie-urile plasate direct de către proprietarul site-ului.
  Cookie-uri externe Cookie-urile plasate de terți cu acordul proprietarului site-ului.
   • Notă: Cookie-urile pot fi activate de serverele unui partener dintr-un alt loc - o altă țară sau chiar cu un sistem juridic diferit. Pot avea alte politici standard pentru cookie-uri decât cele menționate în acest document.

  D. Conform scopului urmărit:

  Tip Descriere
  Configurarea serviciilor Utilizați setările, funcțiile și alte servicii ale site-ului.
  Siguranța și fiabilitatea serviciului Oferă posibilități de autentificare și optimizează performanța site-ului.
  Certificare Oferă informații atunci când utilizatorul este offline (offline), astfel încât site-ul să poată păstra informațiile și funcțiile relevante.
  Starea sesiunii Înregistrează informații despre modul în care utilizatorul utilizează site-ul. Acestea pot include cele mai vizitate pagini sau mesaje de eroare care apar pe unele pagini. Cookie-urile sunt utilizate pentru a stoca așa-numitele ”starea sesiunii” pentru a ajuta la îmbunătățirea serviciului și la creșterea confortului în timpul navigării pe site.
  Procese Permite buna funcționare a site-ului și funcțiile acestuia.
  Reclama Acestea permit afișarea de reclame și mesaje în afara platformei pe alte site-uri care sunt mai interesante pentru utilizatori, astfel încât conținutul platformei să fie cât mai util.
  Locație Permiteți personalizarea informațiilor afișate pentru locația utilizatorului.
  Analiza și cercetarea, auditul audienței Permite proprietarului site-ului să înțeleagă mai bine preferințele utilizatorilor săi și în urma analizei efectuate să îmbunătățească și să dezvolte produsul și serviciile. De obicei, proprietarul site-ului sau compania de cercetare colectează informații anonime și prelucrează date despre tendințele procesului fără a identifica utilizatorii individuali sau datele lor personale
 • Cookie-uri și date cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate de cookie-uri pot fi folosite numai pentru a îndeplini funcții specifice pe site-ul aferent utilizatorului însuși. Datele cu caracter personal sunt criptate pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.

 • Ștergerea cookie-urilor și blocarea acestora

  Dacă nu doriți să vă dați consimțământul pentru cookie-uri sau doriți să utilizați doar anumite cookie-uri, vă rugăm, consultați setările browserului. Puteți utiliza setările browserului dvs. pentru a vă retrage consimțământul în legătură cu utilizarea cookie-urilor în orice moment, precum și pentru a șterge cookie-urile deja acceptate.

  Meniul de ajutor al browserului sau www.allaboutcookies.org oferă informații detaliate despre procesul de renunțare la cookie-uri pentru diferite browsere.

  Vă rugăm să rețineți că prin dezactivarea anumitor cookie-uri, accesul dvs. la anumite funcții și părți ale conținutului din eduboom.ro poate fi restricționat.

  Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics pe site-urile noastre web, utilizați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Dacă doriți să blocați cookie-uri terțe în legătură cu reclame bazate pe interesele dvs., vizitați www.youronlinechoices.eu/ro

 • Ce sunt marcajele web

  Un marcaj web (denumit și web beacon sau GIF curat) este o imagine grafică transparentă (de obicei 1 pixel x 1 pixel) care este introdusă în conținut online, video sau e-mail și permite unui server să citească anumite tipuri de informații de pe dispozitivul dvs., de exemplu când ați vizionat un conținut specific sau un anumit mesaj de e-mail,

 • Când folosim marcaje web

  Utilizăm și permitem terților aleși să utilizeze marcaje web (de obicei în combinație cu cookie-uri) pentru a rezuma informațiile despre utilizarea site-ului nostru de către dvs., interacțiunile dvs. prin e-mail sau alte mijloace de comunicare, pentru a măsura performanța și pentru a vă oferi conținut și reclame adecvate.

  De exemplu, putem introduce marcaje web în e-mailuri sau buletine informative pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise, dacă au fost luate măsuri în legătură cu acestea și dacă instrumentele noastre de corespondență funcționează corect.

 • Refuzul marcajelor web

  Deoarece marcajele web sunt identice cu oricare altă solicitare de conținut inclusă în crearea paginii web, nu le puteți refuza sau exclude. Eventual aveți posibilitatea de a dezactiva marcajele web în e-mailuri, atunci când nu descărcați imaginile conținute în mesajele pe care le primiți (această caracteristică depinde de software-ul de e-mail utilizat pe computer dvs. personal). Trebuie avut în vedere că această acțiune nu va anula întotdeauna un marcaj web sau alte instrumente pentru a colecta automat date dintr-un e-mail datorită caracteristicilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru mai multe informații în acest sens, consultați informațiile furnizate împreună cu software-ul de e-mail sau cu furnizorul de servicii. Marcajele web pot fi oprite în anumite circumstanțe prin blocarea cookie-urilor sau modificarea setărilor cookie-urilor din browserul dvs.

Stocarea datelor cu caracter personal

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a derula programele și a desfășura activitățiile și tranzacțiile solicitate sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței programelor și proiectelor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;

 • perioada pentru care dumneavostră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;

 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Legislație aplicabilă

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum și administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate a acestor date personale pe care ni le furnizați pin utilizarea site-ului nostru se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului si legilor în vigoare aplicabile în România și în Bulgaria.

Destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii Ucha.se EOOD – în scopul îndeplinirii colectării datelor cu caracter personal;

 • angajații și top managementul Ucha.se EOOD;

 • furnizorii de servicii de comunicare cu susținătorii proiectelor derulate de Ucha.se EOOD, de colectare și prelucrare date (Mailchimp, Google);

 • finanțatori și sponsori, potențiali procesatori de plăți First Investment Bank AD;

 • donatori și fundraiseri;

 • furnizori de servicii de organizare de evenimente și comunicare (agenții de PR, logistică, comunicare, bloggers/influencers, companii media);

 • instițuții și organizații naționale și europene co-interesate în proiecte finanțate din fondurile UE/fonduri publice;

 • furnizorii de servicii IT, telefonie;

 • furnizori de servicii de contabilitate, suport juridic, audit, servicii medicale și protecșia muncii, SSM etc.;

 • altor entități cu care putem dezvolta proiecte comune;

 • terțe părți: ANAF, Revisal, Protecția și combaterea spălării banilor, instanțe judecătorești precum și alte autorități competente;

 • alte organizații din cadrul rețelei Ucha.se EOOD.

Exercitarea drepturilor dvs. și legătura cu noi

Aveți dreptul de a accesa toate datele personale pe care ni le-ați furnizat sau pe care le stocăm pentru dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, completarea, restricția, transferul sau ștergerea datelor dvs. personale, precum și de a solicita clarificări cu privire la prelucrarea acestora. În anumite cazuri, solicitarea dvs. poate fi respinsă în temeiul legii, de exemplu, atunci când furnizarea de informații va dezvălui date personale unei alte persoane sau când există o interdicție legală de a divulga aceste informații.

 • dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;

 • dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

 • dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (rectificarea datelor personale incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când consimțământul a fost retras pentru prelucrarea acestor date pentru care anterior consimțământul a fost dat. Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse);

 • dreptul de a se opune prelucrării;

 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile prevăzute de lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele dumneavoastră putând fi transmise la solicitarea dumneavoastră fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră;

 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;

 • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestația exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor), când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;

 • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe baza acestor dispoziții;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;

 • dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal interesul legitim, interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri;

 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit. Dreptul de a vă retrage consimțământul poate fi exprimat oricând și conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile;

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare în legătură cu utilizarea de către Ucha.se EOOD a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa, e-mailul, numărul de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

Adresa: Sofia 1592, bd. Profesor Tsvetan Lazarov nr. 2

Web site:: www.cpdp.bg

E-mail: [email protected]

Tel: 00359 2 9153518Luați legătura cu noi

Noi, cei de la Ucha.se, apreciem părerea dumneavoastră. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Politica noastră de confidențialitate, colectarea și utilizarea datelor dvs. personale sau în legătură cu o posibilă încălcare a Politicii de confidențialitate, ne puteți contacta la:

E-mail: [email protected]

Adresa: oraș Sofia, cod poștal 1407, str. Srebarna 14

Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate

Dacă facem modificări în Politica noastră de confidențialitate, vom posta textul actualizat aici și vom indica data ultimei revizuiri. Dacă modificările sunt semnificative și schimbă semnificativ practicile noastre de confidențialitate, vă vom anunța prin alte mijloace, cum ar fi e-mail sau prin publicarea unei notificări pe site-ul nostru web și/sau în paginile noastre de socializare, înainte ca aceste modificări să intre în vigoare. Cea mai recentă actualizare la această Politică de confidențialitate este din luna septembrie 2020.

Această Politică de confidențialitate nu se aplică aplicațiilor, produselor, serviciilor, site-urilor web sau funcțiilor de socializare ale părților terțe accesate prin link-uri furnizate prin intermediul site-ului nostru web pentru confortul dvs. Vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați înainte de a permite colectarea datelor despre dvs.

Securitatea și confidențialitatea

Ucha.se EOOD precum și angajații acesteia au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neutorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat.

Vă asigurăm că securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoatră personale sunt prioritatea noastră și în acest sens am sporit gradul de conștientizare, instruire și comunicare a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizațiilor. Precizăm că am luat în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritatea fizică a suporturilor de date în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea cu protecția datelor personal

Ucha.se EOOD a desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de securritatea și siguranța datelor cu caracter personal – Stefka Koseva

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: [email protected]

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: [email protected]

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Bulgaria

Adresa: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592

Pagina de internet: https://www.cpdp.bg/

Adresa de e-mail: [email protected]

Telefon: +3902/91-53-555

Fax: +3592/91-53-525