Termenii și condițiile generale ale platformei de e-learning „Еduboom“

Bine ați venit pe platforma de e-learning Eduboom!

Eduboom este o platformă de e-learning numită și „Platforma”, unde utilizatorii învață interactiv utilizând serviciile oferite de platformă, cum ar fi accesul online la videoclipuri educaționale, teste etc. Eduboom este proprietatea Ucha.se Ltd., CUI 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1407, str. Srebarna nr. 14, etaj 2.

Prin accesarea și navigarea Platformei (www.eduboom.ro și/sau aplicația Eduboom) utilizați Serviciile noastre și sunteți de acord cu Termenii și condițiile mai jos menționate, așadar vă rugăm să citiți cu atenție condițiile generale de funcționare și utilizare a site-ului.

Acești Termeni și condiții guvernează utilizarea Serviciului nostru de către dvs. așa cum este denumit în acești Termeni și condiții, „Serviciul nostru” sau „Serviciul” înseamnă serviciul personalizat furnizat de Platformă pentru accesarea și vizionarea Conținutului Eduboom, inclusiv toate caracteristicile și funcționalitățile, recomandările și recenziile, site-ul web, aplicațiile și interfețele utilizatorului, precum și tot conținutul și software-ul asociat serviciului nostru.

Platforma (www.eduboom.ro) și orice aplicații asociate cu Eduboom/Platforma sunt administrate de Ucha.se Ltd., CUI 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1407, str. Srebarna nr. 14, etaj 2. Fundația „Eduboom” este responsabilă pentru activitățile non-profit de pe platformă, inclusiv, dar fără a se limita la cele educaționale și pentru implementarea anumitor activități de pe platformă, inclusiv, dar fără a se limita la activități comerciale și protecția datelor personale ale vizitatorilor site-ului.

„Eduboom Educație” SRL., CUI 43308757, cu sediul în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sector 1, birou 11 este o companie care se ocupă cu furnizarea de servicii de vânzare și distribuire a accesului la platformă pe bază de abonament către utilizatorii profesori prin intermediul unui site web și/sau al unei aplicații mobile. Profesorii care doresc să achiziționeze un abonament pe platformă au și opțiunea de a face acest lucru prin intermediul unor vouchere pentru profesori. Acestea pot fi activate în secțiunea specială pentru vouchere de pe pagina de abonament, disponibilă aici: https://eduboom.ro/subscription.

Eduboom.ro își exprimă dorința de a încheia cu dvs. un acord prin care să vă confere dreptul de a utiliza Platforma și conținutul acesteia numai în modurile prevăzute mai jos, în beneficiul dvs., numai în următoarele condiții cumulative:

1) Sunteți utilizator al Platformei (site-ul eduboom.ro și orice aplicație Eduboom) și ați acceptat Termenii și condițiile generale, conform cărora vi se acordă dreptul de a utiliza Platforma în modurile prevăzute mai jos;

2) Acordul dintre noi și dvs. este în vigoare.

Înregistrarea pe platformă și apăsarea butonului „Înregistrare” prezent mai jos implică acceptarea obligațiilor stabilite în Termenii și condițiile generale. Orice altă formă de activare sau utilizare a Platformei sau a conținutului acesteia, respectiv a unor părți din conținutul acesteia, va fi considerată, de asemenea, acceptarea Termenilor și condițiilor, caz în care ne rezervăm dreptul de a cere utilizatorului să nu mai folosească Platforma, respectiv a unei părți din conținutul acesteia.

În cazul utilizatorilor minori cu vârsta sub 14 ani, acțiunea de acceptare a Termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor, înregistrarea și efectuarea plăților datorate se efectuează în numele lor de către reprezentanții lor legali. În ceea ce privește minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înregistrarea pe Platformă, acceptarea Termenilor și condițiilor și plățile se fac cu acordul reprezentanților legali ai utilizatorului/persoanei respective.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni și condiții, vă rugăm să ne scrieți la [email protected].

Termeni și condiții generale

Termenii și condițiile (Termeni și condiții, Document) reprezintă acordul legal între dvs. („Dumneavoastră“, „Utilizatorul“) și Ucha.se Ltd., CUI 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1407, str. Srebarna nr. 14, etaj 2 („Eduboom“).

Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Platformei/Conținutului. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a preveni orice consecințe nedorite/neintenționate și pentru a vă familiariza cu drepturile și obligațiile dvs.

Articolul 1 - Definiții și termeni

Termenii utilizați în acest document au următoarele semnificații:

Platforma – reprezintă domeniul www.eduboom.ro, subdomeniile sale și orice aplicații care oferă acces la conținutul eduboom.ro; Ucha.se Ltd. deține Platforma și conținutul acesteia: lecții și teste video; comentarii și discuții ale utilizatorilor. Materialele de pe platformă sunt împărțite în categorii, în funcție de materie și clasă. Caracterul Platformei și structura sau conținutul acesteia sunt determinate de Ucha.se Ltd., acestea putând fi supuse unor modificări unilaterale în baza deciziilor Ucha.se Ltd..

Fundația „Eduboom”, este o organizație non-profit, înregistrată în Bulgaria cu CUI: 206211807, cu sediul la adresa: str. Srebarna nr. 14, etaj 2, cod poștal 1407, Sofia, Bulgaria. Fundația „Eduboom” este partener asociat care sprijină dezvoltarea Eduboom.

Ucha.se Ltd. și Fundația „Eduboom” sunt denumite în continuare individual și colectiv „noi”, „pe noi” sau „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri”.

Administrator – reprezentat de Ucha.se Ltd..

Titular – persoana cu drept legal care deține proprietatea platformei.

Taxa de abonament este o taxă plătită de utilizatori pentru a beneficia de utilizarea nelimitată a serviciilor Platformei timp de douăsprezece (12) luni.

Serviciile platformei includ:

 • obținerea accesului la informațiile furnizate printr-un browser web;
 • utilizarea resurselor/datelor/conținutului platformei după înregistrare;
 • posibilitatea de a adăuga comentarii pe platformă;
 • posibilitatea de a crea și personaliza profilul de utilizator după înregistrare;
 • posibilitatea de a primi buletine informative.

conținut – se referă la toate datele, înregistrările video, înregistrările audio, textele, testele, muzica, sunetele, tonurile, fotografiile, grafica, mesajele, etichetele/tag-uri și orice alt tip de material sau informații digitale, existente pe Platformă.

utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică care vizitează sau accesează Platforma, care solicită un anumit Serviciu (abonare la newsletter sau informații prin formular) sau care dorește să utilizeze serviciile oferite de Platformă, conform acestor Termeni și condiții;

document – acești Termeni și condiții;

Documentația – se referă la toate materialele în format fizic și digital care includ, dar nu se limitează la, documente anexe, documente de referință, condiții generale sau informații tehnice și alte informații sumare legate de platformă, conținut sau software. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze documentația într-un alt context decât cel permis de acești Termeni și condiții. Documentația este proprietatea Titularului.

comunicări – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail/ SMS/ telefon/ push mobil/ webpush/ etc.) care conține informații generale și tematice, informații despre Servicii similare sau complementare celor pe care le-ați accesat, precum și alte comunicări;

date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). În principiu, datele cu caracter personal reprezintă: numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, CNP, numărul de telefon, codurile de identificare etc.;

operator de date cu caracter personal – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

consimțământ (al persoanei vizate) – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care acceptă categoric, printr-o declarație sau acțiune, ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate;

prelucrare – orice operațiune/set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea mijloacelor automate), și anume colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele cu caracter personal);

newsletter/ alertă – mijloacele de informare periodică, exclusiv electronică, cu privire la serviciile și / sau proiectele și acțiunile desfășurate de noi într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Ucha.se Ltd. cu referire la informațiile conținute în acestea;

software - întreaga sau o parte din tehnologia software pusă la dispoziția dvs. în baza acestor Termeni și condiții, indiferent de forma, modalitatea sau mijloacele de furnizare și instalare sau utilizare ulterioară, constând în: software, interfață și conținut, indiferent dacă, din punct de vedere tehnic, acestea sunt considerate coduri sau proprietăți ale Ucha.se Ltd., indiferent de formă, inclusiv copii de arhivă, actualizări, pachete complete de servicii, corecții instantanee sau copii a căror distribuție este permisă. Legătura directă între Platformă și Utilizator se stabilește prin internet. Termenul „Software” nu include software de la terțe părți sau alte produse adiționale.

Articolul 2 - Drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora

Conținutul definit în capitolul „Definiții și termeni” de mai sus, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, grafică, reprezentări stilizate, simboluri asociate și combinații ale acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, imagini statice și dinamice, text și / sau conținut multimedia prezent pe Platforma, sunt proprietatea exclusivă a Ucha.se Ltd., care își rezervă toate drepturile obținute în acest sens direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare). Aceste drepturi pot fi supuse restricțiilor privind utilizarea, reproducerea și / sau difuzarea, caz în care sunteți responsabil pentru respectarea acestor restricții dacă descărcați sau încărcați astfel de materiale.

Utilizarea Serviciilor nu vă conferă drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora sau a conținutului pe care îl accesați.

Nu este permis să copiați, distribuiți, publicați, reproduceți, alterați, modificați, folosiți, creați materiale derivate, afișați, includeți orice conținut în alt context decât cel original, așa cum a fost intenționat de către Ucha.se Ltd. în cadrul proiectelor, eliminarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Ucha.se Ltd. asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția acordului expres al Ucha.se Ltd..

Când încărcați sau trimiteți informații în orice mod către Platformă prin intermediul formularelor sau altor funcții, sunteți de acord să nu prejudiciați în niciun fel drepturile de autor pe care o terță parte le poate invoca în legătură cu materialele și informațiile încărcate sau transmise.

Puteți copia, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale numai dacă nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de acest Document este interzisă.

 • a. Conținutul Platformei, Software-ul și Documentația pot fi utilizate, dar nu și comercializate. Acordarea permisiunii de utilizare a Conținutului, Software-ului și Documentației Platformei este supusă plății taxelor aplicabile, acolo unde este cazul.
 • b. Ucha.se Ltd. este proprietarul tuturor drepturilor asupra Platformei, Conținutului și Software-ului, precum și a tuturor copiilor protejate de lege și dreptul internațional aplicabil, cum ar fi acordurile și convențiile privind drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv secretele comerciale.
 • c. Sunteți de acord să utilizați mijloacele potrivite pentru a proteja conținutul platformei, software-ul și documentația împotriva utilizării, copierii, distribuției și publicării neautorizate. Ucha.se Ltd. își rezervă toate drepturile care nu i-au fost acordate în mod explicit în temeiul acestor Termeni și Condiții, inclusiv dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri Platformei, Software-ului și Documentației. Ucha.se Ltd. nu acordă utilizatorului niciun drept explicit sau indirect asupra proprietății intelectuale, brevetelor, mărcilor comerciale sau informațiilor care constituie secrete comerciale ale Ucha.se Ltd. sau ale licențiatorilor săi.

Articolul 3 - Acordarea drepturilor

 • a. în conformitate cu acești Termeni și condiții, Ucha.se Ltd. acordă utilizatorului dreptul personal, neexclusiv, limitat și netransferabil de a utiliza serviciile Platformei și de a accesa conținutul Platformei, respectiv înregistrările video și testele în scopuri educaționale pe Platformă, precum și alte materiale educaționale;
 • b. dreptul acordat include mai exact: dreptul Utilizatorului de a utiliza Conținutul Platformei, în condițiile menționate la punctul a., exclusiv în scopuri personale și în conformitate cu Domeniul de utilizare definit în art. 4 din acest document. Toate parolele și informațiile de control al accesului, furnizate pentru Platformă, sunt informații confidențiale, iar protecția acestora este o responsabilitate care revine exclusiv Utilizatorului.

Abonament

Serviciile de platformă sunt supuse unui abonament. Utilizatorii au dreptul la utilizarea nelimitată a serviciilor platformei timp de douăsprezece (12) luni. Prețurile și condițiile taxei de abonament Eduboom sunt disponibile aici: www.eduboom.ro/subscription. Abonamentul dvs. Eduboom va continua până la anularea acestuia. Pentru a utiliza Serviciile Platformei trebuie să aveți acces la internet și să ne furnizați o „metodă de plată”. Metoda de plată înseamnă o metodă de plată curentă, validă, acceptată, deoarece plata se actualizează periodic și poate include plata prin contul dvs. cu o terță parte. Cu excepția cazului în care anulați abonamentul înainte de data de facturare, ne autorizați să debităm taxa de abonament pentru următorul ciclu de facturare din metoda de plată furnizată.

În cazul unei plăți neefectuate cu succes, din cauza expirării, a fondurilor insuficiente sau alte cazuri și nu vă închideți contul, este posibil să vă suspendăm accesul la serviciile noastre până când plata nu va fi efectuată cu succes printr-o metodă de plată validă. Sunteți responsabil pentru orice sumă neîncasată. Pentru unele metode de plată, emitentul vă poate percepe anumite comisioane, cum ar fi comisioane pentru tranzacții externe sau alte comisioane legate de procesarea metodei dvs. de plată. Taxele locale pot varia în funcție de metoda de plată utilizată. Pentru detalii, consultați furnizorul dvs. pentru serviciile de plată.

Modificări ale Prețurilor și Planurilor de abonament.

Este posibilă modificarea planurilor de abonament și a prețului serviciului nostru; cu toate acestea, orice modificare a prețului sau a planurilor de abonament se va aplica numai următoarelor cicluri de facturare.

Oferte promoționale

Ocazional, putem oferi oferte promoționale speciale, planuri sau abonamente („Oferte”). Eligibilitatea ofertelor este stabilită de Eduboom la propria sa discreție și ne rezervăm dreptul de a revoca o ofertă și de a pune contul în așteptare în cazul în care considerăm că nu sunteți eligibil. Putem folosi informații precum ID-ul dispozitivului, metoda de plată, o adresă de e-mail sau alte detalii pentru a determina eligibilitatea ofertei. Cerințele de eligibilitate și alte limitări vă vor fi dezvăluite atunci când accesați Oferta sau prin alte metode de comunicare disponibile dvs.

Perioadă de încercare gratuită de 7 zile

Acordăm utilizatorilor o perioadă de încercare gratuită de 7 zile, disponibiăl după înregistrare. În timpul perioadei de încercare gratuită, acești Termeni și condiții reglementează relația dintre utilizator și eduboom.

Un Utilizator nu poate activa o perioadă de încercare gratuită prin înregistrarea de mai multe ori folosind aceeași adresă de e-mail furnizată pentru o perioadă de încercare gratuită anterioară, în termen de douăzeci și patru de luni de la activarea perioadei de încercare.

Facturare și anulare

Ciclu de facturare. Taxa de abonament pentru Serviciile platformei va fi percepută prin Metoda dvs. de plată la data specificată de plată indicată pe pagina dvs. de „Profil”. Durata ciclului dvs. de facturare va depinde de tipul de abonament pe care îl alegeți. În unele cazuri, data plății dvs. se poate modifica, de exemplu, dacă plata prin Metoda dvs. de plată nu a fost efectuată cu succes, dacă schimbați tipul de abonament sau dacă abonamentul ales a început într-o zi care nu este cuprinsă într-o lună dată.

Anulare. Puteți anula abonamentul în orice moment și veți continua să aveți acces la serviciile Platformei până la sfârșitul perioadei de facturare. Plățile nu sunt rambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioadele în care nu ați folosit Platforma sau pentru nefolosirea conținutului Platformei. Pentru a anula un abonament, accesați pagina „Profil” și urmați instrucțiunile de anulare. Dacă anulați abonamentul, serviciile vor fi suspendate automat la sfârșitul perioadei dvs. actuale de facturare.

Articolul 4 - Domeniul de utilizare

4.1. Înregistrarea

 • a. înregistrarea pe platformă reprezintă o condiție pentru utilizarea conținutului platformei.
 • b. fiecare Utilizator se poate înregistra o singură dată / cu un singur profil /. Dacă un utilizator creează mai multe profiluri / conturi, Ucha.se Ltd. are dreptul de a șterge toate profilurile / conturile / acelui utilizator, fără a plăti despăgubiri sau rambursări și fără a restitui utilizatorului în cauză sumele plătite anterior de acesta, respectiv prin profilurile / conturile / părțile terțe aferente.
 • c. în cazul constatării faptului că un profil este utilizat de mai multe persoane, Ucha.se Ltd. are dreptul de a bloca profilul și de a șterge datele aferente acelui profil. Responsabilitatea utilizării profilului îi revine utilizatorului, acesta din urmă asumându-și răspunderea în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții.
 • d. înregistrarea este gratuită. Formularul de înregistrare face parte din acești Termeni și condiții.
 • e. pentru înregistrare, Utilizatorul are obligația de a completa formularul de înregistrare, indicat pe Platformă. Datele care trebuie introduse în acest formular sunt următoarele:
  • Nume;
  • E-mail;
  • Parola;
  • Numărul de telefon;
  • Tipul utilizatorului:
   • Elev
    • Orașul;
    • Școala;
    • Clasa;
    • Numărul de telefon al unuia dintre părinți;
   • Părinte al elevului
    • Orașul;
    • Școala;
    • Clasa;
    • Numărul de telefon;
   • Profesor
    • Orașul;
    • Școala;
    • Numărul de telefon;
   • Alt tip de utilizator
    • Numărul de telefon;
   • Cetățean român în străinătate
    • Țara, orașul;
    • Școala;
    • Numărul de telefon;

   În cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani, înregistrarea pe platformă se va face de către un părinte sau un reprezentant legal al minorului în cauză, Termenii și condițiile fiind acceptate de către părinte.

 • f. înregistrarea este considerată automat o formă de acceptare și semnare a Termenilor și condițiilor.
 • g. după înregistrare și acceptarea Termenilor și condițiilor, utilizatorul:
 • g.1. pentru a beneficia de posibilitatea personalizării profilului, puteți completa profilul cu date în funcție de tipul de utilizator, după cum urmează:
  • Elev: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Părinte al elevului: fotografia de profil; sex; data nașterii;
  • Profesor: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Alt tip de utilizator: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Cetățean român în străinătate: fotografie de profil; sex; data nașterii.
 • g.2. poate participa la discuții despre lecții video, precum și adăuga comentarii;
 • g.3. poate rezolva teste;
 • g.4. poate participa la jocuri organizate de către Titular;
 • g.5. poate utiliza toate celelalte funcționalități ale Platformei;

4.2. Accesul fără înregistrare

 • a. fiecare Utilizator are dreptul să vizioneze o singură dată 5 lecții video fără să se înregistreze pe Platformă (numărul de lecții video poate fi modificat la discreția noastră unilaterală). Dreptul de a viziona primele 5 lecții video este limitat la vizionarea primelor 5 lecții video de la fiecare materie și clasă.
 • b. dreptul de acces fără înregistrare poate fi revocat, restricționat sau modificat în orice moment de Ucha.se Ltd., fără a fi necesară o notificare prealabilă sau acordul exprimat de către Utilizator. Revocarea, restricționarea sau modificarea intră în vigoare din ziua aplicării acestora.
 • c. în cazul exercitării Dreptului la acces fără înregistrare, utilizatorilor se aplică toate clauzele prevăzute în prezentul Document, considerând faptul că acceptarea acestor clauze are loc atunci când utilizatorul respectiv vizionează prima lecție video sau rezolvă primul test pe Platformă.

4.3. Utilizare neautorizată

 • a. Cu excepția cazurilor prevăzute în acest document, Utilizatorul nu are dreptul să comercializeze, să închirieze, să sublicențieze, să reproducă, să facă publicitate, să distribuie, să transfere sau să partajeze ori să utilizeze în orice alt mod / inclusiv să proceseze, să traducă etc. Conținutul Platformei, software-ul și documentația sau părți ale acestora. Utilizatorul nu are dreptul să acorde acces la platformă, software sau documentație;
 • b. Utilizatorul nu are dreptul să traducă, să proceseze, să adapteze sau să facă alte modificări Platformei, Conținutului, Software-ului și Documentației, sau părți ale acestora, inclusiv pentru corectarea erorilor;
 • c. Utilizatorul nu are dreptul să realizeze una sau mai multe copii ale întregului Conținut al Platformei, Software-ului și Documentației, sau părți ale acestora, inclusiv cu scopul arhivării;
 • d. Cu excepția cazurilor prevăzute în acest document, Utilizatorul nu are dreptul să distribuie coduri de activare, coduri de înregistrare software, fișiere de autorizare a licențelor sau licențe de dezvoltare software către terți fără acordul prealabil al Ucha.se Ltd..

4.4. Utilizatorul se angajează

 • a. să mențină un comportament decent pe tot parcursul activității pe Platformă, inclusiv, să nu înjure alți utilizatori, să nu insulte sau să calomnieze numele și autoritatea Platformei și Eduboom sau a altor elemente ale Conținutului.
 • b. să primească informații suplimentare din partea noastră/Eduboom prin e-mail și numărul de telefon furnizat de utilizator, în legătură cu Serviciile Platformei, inclusiv comunicarea legată de expirarea abonamentului, promoții curente și altele.
 • c. să participe la clasamentele realizate de NOI, conform criteriului punctelor acumulate de Utilizator. Clasamentele se bazează pe activitatea de pe Platformă și nu reflectă în mod direct cunoștințele acumulate.
 • d. să primească săptămânal un raport de activitate, cu excepția cazului în care utilizatorul refuză acest serviciu.

4.5. În cazul nerespectării oricăreia dintre regulile menționate în acest Document, Titularul are dreptul de a exclude de pe Platformă utilizatorul în cauză, de a restricționa participarea acestuia la clasamente etc., de a șterge de pe Platformă contul utilizatorului în cauză, de a pune capăt unilateral relației contractuale cu Utilizatorul fără o notificare prealabilă. Evaluarea neconformității este responsabilitatea exclusivă a Eduboom.

Articolul 5 - Încetarea aplicării prevederilor

5.1. Se consideră că drepturile prevăzute în cadrul acestui Acord intră în vigoare la data acceptării acestor Termeni și condiții. Drepturile acordate în temeiul acestui Acord vor rămâne în vigoare până în momentul în care:

 • Utilizatorul alege să înceteze utilizarea Platformei, Software-ului și Documentației, exprimând această decizie prin ștergerea profilului;
 • Eduboom consideră că este necesară încetarea existenței sau funcționării Platformei;
 • una dintre părți încetează utilizarea Platformei - conform prezentului Document - din cauza unei încălcări care nu a fost remediată în termen de o lună de la notificarea scrisă a celeilalte părți, cu excepția cazului în care rezilierea este imediată, dacă natura respectivei încălcări nu permite o remediere.

5.2. În cazul încetării utilizării Platformei, Utilizatorul este obligat:

 • a. să întrerupă accesul și utilizarea Conținutului Platformei, Software-ului și a Documentației; și
 • b. să dezinstaleze, să elimine și să distrugă întregul Software și întreaga Documentație, inclusiv toate copiile, modificările sau părțile combinate de orice formă, integrale sau parțiale.

5.3. La încetarea folosirii serviciilor de către Utilizator prin completarea formularului pentru ștergere a contului, Titularul șterge toate informațiile furnizate în mod direct de către Utilizator și cele apărute ca rezultat al utilizării Platformei, a Software-ului și a Documentației, într-un termen care să nu depășească două săptămâni.

5.4. Indiferent de motivul încetării utilizării, Eduboom nu este în niciun fel responsabil față de Utilizator sau terți, pentru daune directe sau indirecte, neplăceri cauzate, achiziționarea unor produse suplimentare de la terți etc.

5.5. Eduboom își rezervă dreptul de a înceta în orice moment întreținerea Platformei și a Software-ului, aducând acest fapt la cunoștință prin publicarea unui anunț pe Platformă, în cazuri de forță majoră sau în urma unui ordin al unei autorități competente sau atunci când Titularul este în pericol de prejudiciere în ceea ce privește organizarea și întreținerea Platformei. În aceste cazuri, utilizatorii acceptă faptul ca că nu vor fi despăgubiți.

5.6. Eduboom are dreptul să sancționeze utilizatorii care au identificat și au profitat de un defect tehnic al sistemului Platformei.

Articolul 6 - Responsabilitatea

6.1. Conținutul Platformei, Software-ului și al Documentației sunt puse la dispoziția Utilizatorului „așa cum sunt”, fără garanții directe sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de conformitate, garanții comerciale și altele. Titularul nu garantează că Platforma, Software-ul și Documentația vor satisface cerințele și nevoile Utilizatorului sau că acestea nu au defecte (fault tolerance) sau că sunt realizate astfel încât să funcționeze numai în condiții de siguranță (fail-safe) sau că defectele pot fi și vor fi corectate și nici că nu vor fi întâmpinate probleme la utilizarea acestora. Eduboom nu garantează fiabilitatea Platformei și a Software-ului. Titularul renunță la toate celelalte garanții sau condiții de orice fel, directe sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, integrarea sistematică și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Software-ul și documentația nu sunt proiectate, fabricate sau destinate utilizării în condiții sau moduri care ar putea provoca decesul, vătămări corporale, daune materiale sau daune aduse mediului. Orice astfel de utilizare se face pe riscul și cheltuiala Utilizatorului.

6.2. Utilizatorul

Orice persoană fizică și / sau juridică care accesează Platforma și acceptă Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate. La completarea formularelor de pe site, vă rugăm să completați complet și corect informațiile și datele necesare. Sunteți responsabil pentru activitatea care are loc în și/sau prin intermediul Platformei.

Prin obținerea calității de Utilizator, se consideră că ați citit și ați acceptat Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate.

Orice Utilizator poate accesa în orice moment Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate, accesând secțiunile: „Termeni și condiții” și „Politica de confidențialitate” aflate în Conținutul Platformei, putând fi salvate în format Pdf de către acesta.

6.2.1. Drepturile Utilizatorului

Întreaga responsabilitate a Eduboom se limitează, în totalitate la discreția Eduboom, la efectuarea de reparații și corecturi sau modificări ale Conținutului Platformei sau al Software-ului. Reparațiile, corecțiile și procesarea Platformei, Software-ului sau Documentației sunt efectuate la discreția noastră, în măsura și în termenul stabilit de noi. Evaluarea Eduboom în conformitate cu prezenta clauză nu poate constitui baza oricăror revendicări sau cereri de plată a unor despăgubiri de către Utilizator, adresate Eduboom. Utilizatorul nu are dreptul la despăgubiri, cereri sau alte forme de reclamații care pot fi generate de necesitatea efectuării unor reparații, reparații în regim propriu, corecții și modificări ale Platformei, Software-ului sau Documentației.

Mesajele trimise prin sistemul Platformei nu sunt anonime, iar în caz de dispută sau suspiciune a existenței unei activități ilicite din partea unor utilizatori, Titularul poate vizualiza aceste mesaje. Titularul nu va fi tras la răspundere și nu va lua măsuri în cazul în care utilizatorii tranzacționează conturile între ei în schimbul echivalentului monetar al conturilor respective și nici pentru fraudele apărute în acest context, dar își rezervă dreptul de a sancționa și de a acționa în justiție utilizatorii respectivi. Eduboom nu va fi tras la răspundere și nu va lua măsuri în cazul furtului de date de acces a contului de utilizator, în cazul în care utilizatorul însuși fie le-a furnizat în mod voluntar unei alte persoane, fie le-a introdus într-un software rău intenționat.

6.2.2. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligații:

 • să nu furnizeze și să transmită informații interzise prin lege sau care contravin normelor de etică socială și morală;
 • să utilizeze Platforma într-un mod care să nu perturbe funcționarea acesteia;
 • să nu răspândească și să nu plaseze informații incorecte pe Platformă;
 • să utilizeze Platforma într-un mod care să nu creeze neplăceri altor utilizatori și Administratorului Platformei;
 • să folosească informațiile aflate pe paginile Platformei numai în scopuri personale, pur necomerciale, fără nicio intenție directă sau indirectă de a obține profituri sau câștiguri de orice fel din această utilizare;
 • să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul și partenerii săi le dețin în legătură cu serviciul furnizat prin intermediul Platformei și Conținutului acesteia;
 • nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Serviciilor și Software-ului inclus; nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al programului respectiv.

Articolul 7 - Limitarea răspunderii

7.1. Respingerea răspunderii în situații specifice

Ucha.se Ltd. nu își asumă responsabilitatea față de Utilizator cu privire la costurile de furnizare a serviciilor; profituri pierdute; tranzacții sau plăți eșuate; obligații comerciale; pierderea reputației; orice daune ulterioare, accidentale, particulare sau indirecte care deriva din sau în legătură cu acești Termeni și condiții sau utilizarea Platformei, Software-ului sau Documentației, indiferent de modul în care au fost cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, indiferent de faptul că Ucha.se Ltd. a fost notificată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

7.2. Limitele generale ale răspunderii

În cazul în care Ucha.se Ltd. plătește despăgubiri sau alte sume de bani sau dacă i se impune o altă formă de asumare a responsabilității ca urmare a aplicării unei legi sau a altor cerințe normative, răspunderea generală a Ucha.se Ltd., așa cum este prezentată în acest Document, împotriva oricărui motiv al oricărui tip de acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea contractului, încălcarea legii (inclusiv prin neglijență), răspundere limitată, încălcarea drepturilor privind garanția, interpretare greșită sau altele, suma plătită de către Ucha.se Ltd. nu va depăși suma echivalentă taxei plătite de Utilizator pentru utilizarea Platformei, Software-ului sau Documentației, în conformitate cu prezentul Document.

Articolul 8 — Colectarea, utilizarea, prelucrarea, transferul și stocarea informațiilor

8.1. Procesăm datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

8.2. Prelucrarea de către Administrator a datelor cu caracter personal poate fi, de asemenea, în legătură cu dezvoltarea a noi programe și Servicii, precum și îmbunătățirea celor existente; conștientizarea drepturilor și obligațiilor legale; trimiterea de notificări privind îmbunătățirile și actualizările Software-ului; punerea la dispoziția Utilizatorului a altor produse și Servicii, furnizate de noi.

8.3. Titularul are dreptul să furnizeze date personale ale Utilizatorului unor terțe părți, pentru a asigura servicii complete, rapide și de calitate. Datele cu caracter personal sunt furnizate unor terțe părți numai după ce Administratorul a verificat că au fost luate toate măsurile tehnice și organizaționale pentru a proteja datele respective.

8.4. Administratorul are dreptul să monitorizeze, independent, prin terțe părți sau prin mijloace automate, comportamentul Utilizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • lecții video vizionate;
 • durata lecției video vizionată;
 • comentarii sau întrebări postate;
 • teste rezolvate;
 • răspunsuri greșite și corecte din teste;
 • data și ora evenimentului identificat / detectat, în timpul utilizării Platformei, Software-ului și Documentației, pentru a asigura Utilizatorului funcționalități mai accesibile și mai atractive.

8.5. În scopuri statistice, Administratorul are dreptul de a utiliza datele, respectiv o parte a acestora, în scopuri proprii, cum ar fi: analize interne; realizarea unor recomandări; concluzii privind îmbunătățirea conținutului Platformei sau a modului în care funcționează; crearea de date generale pentru fiecare Utilizator, în raport cu realizările Platformei etc.

Articolul 9 — Dispoziții generale

9.1. Actualizări viitoare - Ucha.se Ltd. are dreptul de a schimba, dezvolta sau aduce modificări Platformei, Software-ului și Documentației fără acordul prealabil sau ulterior, aprobarea sau altă formă de exprimare a voinței Utilizatorului.

9.2. Titularul are dreptul să introducă în acest Document restricții suplimentare privind utilizarea Platformei sau a unor părți din Conținutul acesteia, în cazul în care absența unor astfel de restricții ar duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Modificările intră în vigoare începând cu ziua în care sunt efectuate de către Titular.

9.3. Modificarea sau întreruperea utilizării - Utilizatorul este de acord cu faptul că Ucha.se Ltd. are dreptul, fără a răspunde față de Utilizator sau terțe părți, să schimbe, să întrerupă, să suspende, să restricționeze sau să oprească utilizarea Platformei sau a Software-ului, în orice moment, temporar sau permanent, cu sau fără o notificare prealabilă către Utilizator sau terțe părți.

9.4. Asistență fără a limita drepturile de mai sus - Ucha.se Ltd. își rezervă dreptul, iar Utilizatorul este de acord cu aceasta, să întrerupă periodic, la discreția Ucha.se Ltd., accesul la Platformă și Software sau să oprească furnizarea Serviciilor operaționale, în caz de defecțiuni ale Software-ului, instalarea actualizărilor, precum și în cazul diagnosticării sau alte forme de asistență tehnică.

9.5. Prevederi privind controlul exportului - Utilizatorul este de acord în mod explicit să nu (re) exporte, să publice sau să transfere Platforma, Conținutul acesteia, Software-ul, în totalitate sau parțial, către terți.

9.6. Impozite, taxe și costuri de transport - Impozite sau taxe de orice fel, cum ar fi impozite pe vânzări, impozit pe venit, TVA, taxe vamale, taxe, tarife și costuri de transport, prelucrare și altele, care pot rezulta din utilizarea platformei, vor fi achitate de către Utilizator (direct sau indirect).

9.7. Nerespectarea de către oricare dintre părți a oricăreia dintre prevederile conținute în acești Termeni și condiții nu abrogă obligațiile ce rezultă din această dispoziție sau dreptul părții de a pune în aplicare aceste dispoziții sau orice alte dispoziții de mai jos.

9.8. Părțile sunt de acord că, în cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții se dovedește a fi inaplicabilă din orice motiv, această prevedere va fi revizuită numai în măsura necesară pentru a asigura aplicabilitatea acesteia.

9.9. Utilizatorul nu are dreptul de a oferi, sublicenția, transfera drepturile pe care le deține sau de a-și delega obligațiile, în conformitate cu acești Termeni și condiții, fără acordul prealabil scris al Ucha.se Ltd. iar orice astfel de încercare fără consimțământul Ucha.se Ltd. nu va fi luată în considerare. Acest Document are caracter obligatoriu pentru moștenitorii legali și testamentari ai părților.

9.10. Efectele prevederilor la încetarea Termenilor și condițiilor. Prevederile articolelor 5, 6, 7, 8 și 9 din acest Document vor rămâne în vigoare după expirarea sau încetarea acestor Termeni și condiții.

9.11. Integritatea termenilor și condițiilor. Acești Termeni și condiții constituie acordul unic și complet între părți cu privire la obiectul prezentului Document și înlocuiesc toate celelalte acorduri și convenții anterioare dintre părți cu privire la același subiect. Alte condiții, contrare sau suplimentare, prevăzute în alte documente, nu sunt obligatorii pentru Eduboom.

9.12. Ucha.se Ltd. nu are niciun drept asupra mărcilor comerciale utilizate în cadrul Platformei, deoarece acestea vizează identificarea lucrărilor, manualelor etc. de către Utilizator. Lucrările sunt proprietatea autorilor lor. Ilustrațiile lor sunt educative și utile.

Articolul 10 - Confidențialitatea

Ucha.se Ltd. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice fel pe care le furnizați. Vă asigurăm că divulgarea informațiilor și datelor dvs. personale furnizate va fi posibilă numai în conformitate cu acești „Termeni și condiții” și „Politica de confidențialitate”.

Prin transmiterea informațiilor sau materialelor prin intermediul acestei Platforme, furnizați Ucha.se Ltd. accesul nelimitat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui astfel de materiale sau informații.

10.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate Eduboom.

10.2. Utilizarea cookie-urilor

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să citiți Politica privind cookie-urile Eduboom.

10.3. Link-uri către alte site-uri

Site-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte site-uri / pagini web, pentru utilizarea cărora se vor aplica Termenii și condițiile specifice, așa cum sunt acestea prezentate pe site-urile / paginile Web respective, Ucha.se Ltd. nefiind responsabil și/sau răspunzător pentru conținutul site-urilor respective și/sau pentru orice alte legături sau link-uri publicate pe acestea către alte site-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Site este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Ucha.se Ltd. nu garantează / controlează actualitatea / acuratețea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care fac trimitere link-urile de pe Site.

Prin continuarea utilizării Site-ului, Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează respectivele site-uri și / sau folosește produsele / serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita despăgubiri pentru eventualele daune suferite de la Ucha.se Ltd., ca urmare a accesării acestor link-uri și a utilizării serviciilor furnizate pe site-urile la care fac trimitere link-urile de pe Site.

Articolul 11 - Accesul și actualizarea datelor dvs. personale

Vom prelucra doar datele personale pe care le-ați furnizat prin intermediul formularelor de pe Platformă și numai în scopul pentru care ni le-ați furnizat.

În cazul în care informațiile dvs. personale / datele la care aveți acces ori de câte ori utilizați Platforma sunt incorecte, vă oferim modalități de actualizare sau ștergere rapidă, cu excepția cazurilor în care trebuie să păstrăm aceste informații în scopuri legitime prevăzute de normele legale.

Ucha.se Ltd. își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Platformă (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Platformă în momentul accesului acesteia.

Articolul 12 - Retragerea consimțământului și dezabonarea

Vă rugăm să țineți cont de faptul că prelucrarea datelor dvs. personale se va face până în momentul retragerii consimțământului, indiferent de forma în care a fost exprimat.

Vă puteți dezabona în orice moment accesând opțiunea de dezabonare din newsletter sau prin e-mail la: [email protected].

Articolul 13 – Legea aplicabilă

Prezentul document va fi interpretat și guvernat de dispozițiile legii române.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu acest document sau cu utilizarea Platformei va fi soluționat de către instanțele competente din România sau Bulgaria.

Dacă aveți întrebări cu privire la Platformă sau pentru orice alte întrebări sau clarificări, scrieți-ne la [email protected]. Pentru solicitări privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, ne puteți scrie la [email protected].

Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea Platformei și la protecția datelor dvs. personale, citiți Politica de confidențialitate Eduboom.

Contact cu eduboom
Contact cu eduboom