Termenii și condițiile generale ale platformei de e-learning „eduboom“

Bine ați venit pe site-ul www.eduboom.ro!

Prin accesarea și navigarea site-ului www.eduboom.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile mai jos menționate, așadar vă rugăm să citiți cu atenție condițiile generale de funcționare și utilizare a site-ului.

Platforma educațională eduboom.ro (www.eduboom.ro) este administrată de Ucha.se EOOD C.U.I. 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1680, str. Sinanishko Ezero, nr. 9A, clădirea 3. Fundația „Edu Boom“ (denumită în continuare ”Site-ul”, ”ne”, ”noi”, ”al nostrum/ a noastră”), este o organizație non-profit, înregistrată la Registrul Național BULSTAT 206211807, cu sediul social și administrativ la adresa: str. Srebărna, nr.14, et. 2, Sofia, Bulgaria, cod poștal 1407.

Fundația “Edu Boom” este responsabilă pentru activitățile non-profit de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la cele educaționale și responsabilă pentru implementarea anumitor activități pe platforma ”eduboom.ro”, inclusiv dar fără a se limita la activitățile comerciale și de protecție a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului.

Activitatea de afaceri a eduboom.ro este la unison cu beneficiul public educational non-profit și vizează sprijinul, dezvoltarea și sistenabilitatea sa financiară. De asemenea, este și partener în realizarea diverselor activități ale platformei educaționale „eduboom.ro“. Fundația este înregistrată conform LNPLE și legislației Uniunii Europene.

Eduboom.ro își exprimă dorința de a încheia cu Dvs. un acord prin care să vă confere dreptul de a utiliza Platforma și Conținutul acesteia numai în modurile prevăzute mai jos, în folosul Dvs., numai în următoarele condiții cumulate:

1) Sunteți Utilizator al site-ului eduboom.ro și ați acceptat Termenii și Condițiile Generale, conform cărora vi se acordă dreptul de a utiliza Platforma eduboom.ro în modurile prevăzute mai jos;

2) Acordul dintre Dvs. și eduboom.ro este în vigoare.

Înregistrarea pe platformă și apăsarea butonului „înregistrare“ de mai jos implică acceptarea obligațiilor prevăzute de prezenții Termeni și Condiții Generale. Orice altă formă de instalare, activare sau utilizare a Platformei sau a conținutului acesteia, respectiv a unor părți ale conținutului ei, va fi considerată, de asemenea, acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale, caz în care Ucha.se EOOD, își rezervă dreptul de a solicita utilizatorului încetarea utilizării Platformei, respectiv a unei părți din conținutul acesteia.

În cazul persoanelor minore sub 14 ani, acțiunea de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale, de înregistrare și de efectuare a plăților datorate se realizează în locul acestora și în numele lor de către reprezentanții legali, iar pentru persoanele minore cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înregistrarea pe Platformă și efectuarea plăților se realizează cu acordul reprezentanților legali ai persoanelor respective.

Dacă aveți orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la Termenii și Condițiile Generale, vă rugăm să ne scrieți la adresa [email protected].

Termeni și Condiții Generale

Prezentul set de Termeni și Condiții Generale (Termeni și Condiții, Documentul) reprezintă acordul legal între dumneavoastră („Dvs“., „Utilizatorul“) și Ucha.se EOOD, C.U.I. 202294245, cu sediul social și administrativ în Bulgaria, Sofia, cod poștal 1680, str. Sinanishko Ezero, nr. 9A, clădirea 3 („Eduboom“, „Titularul“, „Platforma“).

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/Conținutului. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventualele consecințe nedorite/ neplăcute ce pot fi apreciate de către Utilizator ca având un impact negative asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate.

Prelucrarea datelor efectuată de Ucha.se EOOD în cadrul proiectele derulate, presupune următoarele categorii:

 • odată cu accesarea paginii de internet www.eduboom.ro sunt transferate diferite informații între terminalul dumneavoastră și server-ele Ucha.se EOOD. Printre acestea pot fi și date cu caracter personal. Informațiile astfel obținute sunt utilizate printre altele pentru optimizarea paginii noastre de internet sau pentru afișarea materialelor informaționale de interes în browser-ul terminalului dumneavoastră.

Articolul 1 - Definiții și termeni

Termenii folosiți în prezentul act au următorul înțeles:

site – reprezintă domeniul www.eduboom.ro și subdomeniile sale;

administrator – reprezentat de Ucha.se EOOD facilitează activitățile Site-ului cu ajutorul rețelei electronice (internet) – de la adresa www.eduboom.ro (site web și mobil);

serviciile – Platformei includ:

 • obținerea accesului la informațiile furnizate prin intermediul unui browser web;
 • resursele/datele/conținutul Platformei după înregistrare;
 • posibilitatea de a adăuga comentarii pe Platformă;
 • posibilitatea creării și personalizării profilului de utilizator în urma înregistrării;
 • primirea de buletine informative.

conținut – se referă la toate datele, înregistrările video, înregistrările audio, textele, muzica, sunetele, tonurile, fotografiile, grafica, mesajele, tag-urile/etichetele și orice alt tip de informații materiale sau digitale, existente pe Platformă.

utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică ce vizitează sau accesează Site-ul, care solicită un anumit Serviciu (înscriere la newsletter sau solicitare de informații în formular) sau care dorește să utilizeze/ utilizează efectiv serviciile oferite de Site, conform prezentului regulament;

program – serviciile socio-educaționale prezentate pe Site;

document – prezentele Termeni și condiții;

Documentația – se referă la toate materialele în format fizic și digital care includ, dar fără a se limita la, documente ajutătoare, documente de referință, condițiile generale sau informații tehnice și alte informații pe scurt referitoare la Platformă, la Conținut sau la Software. Utilizatorului nu îi este permisă folosirea Documentației în alt context decât cel permis de către acești Termeni și Condiții. Documentația este proprietatea Titularului.

comunicări – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail/SMS/telefonic/mobile push/ webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la Servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați accesat, precum și alte comunicări;

date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau indentificabilă („persoană vizată”). În principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, coduri de identificare, etc.;

operator de date cu caracter personal – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

consimțământ (al persoanei vizate) – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

prelucrare – orice operațiune/set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respective colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);

newsletter/ alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra serviciilor și/sau proiectelor și operațiunilor derulate de Ucha.se EOOD într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Ucha.se EOOD cu referire la informațiile conținute de acesta;

software - se referă la întreaga sau la oricare parte a tehnologiei software pusă la dispoziția Dvs. în baza acestor Termeni și Condiții, indiferent de forma, modalitatea sau mijlocul de furnizare și instalare sau utilizare ulterioară, constând în: software, interfață și Conținut, indiferent dacă, din punct de vedere tehnic, acestea sunt considerate cod sau proprietate Ucha.se s.r.l., indiferent de formă, inclusiv copii de arhivă, actualizări, pachete întregi de servicii, corecturi instantanee sau copii a căror distribuire este permisă. Legătura directă dintre Platformă și Utilizator se stabilește prin intermediul internetului. Termenul „Software“ nu include și software de la terțe părți sau alte produse adiționale.

platformă se referă la sistemul informatic educațional online (eduboom.ro) - proprietate a Ucha.se s.r.l. - și Conținutul pe care acesta îl cuprinde: lecții-video și teste; comentarii și discuții ale utilizatorilor. Materialele de pe platformă sunt împărțite în categorii, în funcție de materie și clasă. Natura platformei și structura acesteia sau a Conținutului sunt stabilite de către Titular, acestea putând fi modificate ca urmare a deciziei Titularului.

Articolul 2 - Drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora

Conținutul așa cum este definit în Secțiunea – Definiții și termeni, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări grafice, reprezentări stilizate, simboluri asociate și combinații ale acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, imagini statice și dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Ucha.se EOOD, acesta rezervându-și toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau de publicare). Aceste drepturi pot face obiectul unor restricții privind utilizarea, reproducerea și/sau diseminarea, în acest sens sunteți responsabil pentru respectarea acestor restricții dacă descărcați sau încărcați astfel de materiale.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați.

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, modificarea, alterarea, utilizarea, crea materiale derivate, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original așa cum a fost intenționat de Ucha.se EOOD în cadrul poriectelor derulate, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Ucha.se EOOD asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Ucha.se EOOD.

Când încărcați sau trimiteți în orice mod informații în Site prin intermediul formularelor sau a altor funcții, vă asumați obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile încărcate sau transmise.

Puteți copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Niciun Conținut transmis, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de dumneavoastră prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Ucha.se EOOD și/sau al angajatului/prepusului acestora care a mijlocit transferul de Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

 • a. conținutul Platformei, Software-ul și Documentația pot fi utilizate, dar nu și comercializate. Acordarea permisiunii de utilizare a Conținutului Platformei, a Software-ului și a Documentației depinde de plata taxelor aplicabile, unde este cazul.
 • b. Ucha.se EOOD este titularul tuturor drepturilor asupra Platformei, a Conținutului și a Software-ului, precum și a tuturor copiilor protejate de lege și de dreptul internațional aplicabil, precum acordurile și convențiile privind drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv secrete comerciale.
 • c. Utilizatorul își exprimă acordul de a folosi mijloace adecvate, pentru a proteja Conținutul Platformei, Software-ul și Documentația împotriva utilizării, copierii, distribuirii și publicării neautorizate. Ucha.se EOOD își rezervă toate drepturile care nu îi sunt acordate în mod explicit în baza prezenților Termeni și Condiții, inclusiv dreptul de a efectua schimbări și îmbunătățiri asupra Platformei, a Software-ului și a Documentației. Ucha.se EOOD nu îi acordă Utilizatorului vreun drept explicit sau indirect asupra proprietății intelectuale, a brevetelor, a mărcilor comerciale sau a informațiilor care constituie secrete comerciale ale Ucha.se EOOD sau ale licențiatorilor săi.

Articolul 3 - Acordarea drepturilor

 • a. conform acestor Termeni și Condiții, Ucha.se EOOD îi acordă Utilizatorului dreptul personal, neexclusiv, limitat și netransmisibil de a utiliza o parte din Conținutul Platformei, mai exact înregistrările video și testele cu scop educațional de pe Platformă, precum și alte materiale educative;
 • b. dreptul acordat include mai precis: dreptul Utilizatorului de utiliza Conținutul Platformei, în condițiile menționate la punctul a) de mai sus, exclusiv în scop personal și în conformitate cu Domeniul de utilizare așa cum este definit la Art. 4 al prezentului Document. Toate parolele și informațiile de control al accesului, furnizate de către Platformă, sunt informații confidențiale, iar protecția acestora constituie o responsabilitate ce îi revine în mod exclusiv Utilizatorului. Se recomandă utilizarea celei mai recente versiuni a browserului web.

Articolul 4 - domeniul de utilizare

4.1. înregistrarea

 • a. înregistrarea pe Platformă reprezintă o condiție pentru utilizarea Conținutului Platformei.
 • b. fiecare Utilizator are dreptul la o înregistrare/cu un singur profil/. În situația în care un utilizator își creează mai mult decât un profil /cont/, Ucha.se EOOD are dreptul de a șterge toate profilurile/conturile/utilizatorului respectiv, fără a plăti compensații sau despăgubiri și fără a-i returna utilizatorului în cauză sume anterior achitate de către acesta, respectiv de către profilurile/conturile/terțe aferente.
 • c. în cazul constatării de către Ucha.se EOOD. a faptului că un profil este utilizat de mai mult decât o persoană, Ucha.se EOOD are dreptul de a bloca profilul și de a șterge toate activele, punctele ș.a.m.d., acumulate de către profilul respectiv. Responsabilitatea utilizării profilului îi revine utilizatorului, acesta din urmă asumându-și răspunderea în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții.
 • d. înregistrarea este gratuită. Formularul de înregistrare face parte din acești Termeni și Condiții.
 • e. la înregistrare, Utilizatorul are obligația de a completa formularul de înregistrare, indicat pe Platformă. Datele care trebuie introduse în cadrul acestui formular sunt următoarele:
  • Nume;
  • Email;
  • Parolă;
  • Numărul de telefon;
  • Tipul de utilizator:
   • Elev
    • § Orașul;
    • § Școala;
    • § Clasa;
    • § Numărul de telefon al unuia dintre părinți;
   • Părinte al elevului
    • § Orașul;
    • § Școala;
    • § Clasa;
    • § Numărul de telefon;
   • Profesor
    • § Orașul;
    • § Școala;
    • § Numărul de telefon;
   • Alt tip de utilizator
    • § Numărul de telefon;
   • Cetățean român în străinătate
    • § Țara, orașul;
    • § Școala;
    • § Numărul de telefon;

   În cazul persoanelor minore sub 14 ani, înregistrarea pe Platformă se va face de către un părinte sau reprezentant legal al persoanei minore în cauză, părintele acceptând Termenii și Condițiile.

 • f. efectuarea înregistrării se consideră în mod automat o formă de acceptare și semnare a Termenilor și Condițiilor.
 • g. după înregistrare și semnarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul:
 • g.1. în scopul asigurării posibilității de personalizare a profilului, își poate completa profilul cu date în funcție de tipul de utilizator, după cum urmează:
  • Elev: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Părinte al elevului: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Profesor: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Alt tip de utilizator: fotografie de profil; sex; data nașterii;
  • Cetățean român în străinătate: fotografie de profil; sex; data nașterii.
 • g.2. poate să participe la discuții pe tema lecțiilor-video, precum și să adauge comentarii;
 • g.3. poate să rezolve teste;
 • g.4. poate să participe la jocuri organizate de către Titular;
 • g.5. poate să utilizeze toate celelalte funcționalități ale Platformei;
 • g.6. poate să utilizeze, să copieze sau să modifice materialele care fac parte din Documentația furnizată în format digital, după care să reproducă documentația prelucrată numai pentru uz personal. Utilizatorul nu are dreptul de a reproduce și de a distribui Documentația, Conținutul Platformei sau părți separate ale acestora.

4.2. accesul fără înregistrare

 • a. fiecare Utilizator are dreptul de a urmări, fără a se înregistra pe Platformă, primele 5 lecții-video - selectate de către Titular - de la fiecare obiect și clasă, precum și alte materiale pe care Titularul le include în /„Dreptul la Acces fără înregistrare“/ș
 • b. dreptul la Acces fără înregistrare poate fi revocat, îngrădit sau modificat în orice moment de către Ucha.se EOOD, întrucât revocarea, îngrădirea sau modificarea au efect din ziua aplicării acestora, fără a fi necesar un aviz în prealabil sau acordul exprimat de către Utilizator.
 • c. în cazul exercitării Dreptului la Acces fără înregistrare, utilizatorilor li se aplică toate clauzele prevăzute în cadrul prezentului Document, considerându-se că acceptarea acestor clauze are loc în momentul vizionării de către utilizatorul respectiv a primei înregistrări video de pe Platformă.

4.3. utilizarea neautorizată

 • a. cu excepția condițiilor prevăzute în Documentul de față, Utilizatorul nu are dreptul de a comercializa, închiria, a vinde în leasing, a sublicenția, a reproduce, a face reclamă la, a distribui, a transfera sau a partaja, sau de a folosi în orice alt mod/inclusiv prelucrare, traducere ș.a./ Conținutul Platformei, Software-ul și Documentația sau părți ale acestora. Utilizatorul nu are dreptul de a acorda accesul la Platformă, Software sau Documentație;
 • b. Utilizatorul nu are dreptul de a traduce, prelucra, adapta sau de a aduce alte modificări Platformei, Conținutului acesteia, Software-ului sau Documentației, sau unor părți ale acestora, inclusiv pentru corectarea greșelilor;
 • c. Utilizatorul nu are dreptul de a realiza o copie sau mai multe copii ale întregului Conținut al Platformei, ale Software-ului și Documentației, sau ale unor părți ale acestora, inclusiv cu scopul arhivării;
 • d. cu excepția condițiilor prevăzute în Documentul de față, Utilizatorul nu are dreptul de a distribui coduri de activare, coduri de înregistrare software, fișiere de autorizare a licențelor sau licențe de dezvoltare software între terți fără acordul în prealabil din partea Ucha.se EOOD.

4.4. utilizatorul se angajează:

 • a. să mențină un comportament decent pe tot parcursul activității pe Platformă, inclusiv, dar fără a se limita la, a nu jigni alți utilizatori, a nu jigni sau defăima numele și autoritatea Platformei și ale Titularului sau alte elemente ale Conținutului.
 • b. să primească informații suplimentare din partea Titularului, pe emailul și numărul de telefon furnizate de către Utilizator, în legătură cu Seviciile Platformei, inclusiv în legătură cu expirarea abonamentului, promoții curente și altele.
 • c. să participe la clasamentele realizate de către Titular, după criteriul punctelor acumulate de Utilizator. Clasamentele se bazează pe activitatea de pe Platformă și nu reflectă în mod direct cunoștințele acumulate.
 • d. să primească un raport de activitate săptămânal, cu excepția cazului în care Utilizatorul refuză acest serviciu.

4.5. În situația nerespectării oricăreia dintre regulile menționate în cadrul prezentului Document, Titularul are dreptul de a exclude Utilizatorul în cauză de pe Platformă, de a-i restricționa acestuia participarea la clasamente ș.a., de a-i șterge Utilizatorului în cauză contul de pe Platformă, de a rezilia prezenții Termeni și Condiții unilateral și fără notificare în prealabil. Evaluarea nerespectării regulilor ține în mod exclusiv de Titular.

Articolul 5 - încetarea aplicării prevederilor

5.1. Se consideră că drepturile prevăzute în cadrul acestui acord intră în vigoare începând cu data acceptării prezenților Termeni și Condiții. Drepturile acordate în temeiul acordului de față rămân în vigoare până în momentul în care:

 • Utilizatorul alege să înceteze utilizarea Platformei, a Software-ului și a Documentației, decizie exprimată prin ștergerea profilului;
 • Titularul consideră necesară încetarea existenței sau a funcționării Platformei;
 • una dintre părți încetează utilizarea Platformei - sub incidența prezentului Document - din cauza unei încălcări care nu a fost remediată în termen de o lună de la notificarea scrisă a celeilalte părți, excepție făcând cazul în care rezilierea este imediată, dacă natura respectivei încălcări nu permite o remediere.

5.2. În situația încetării utilizării Platformei, Utilizatorul este obligat:

 • a. să își întrerupă accesul și utilizarea Conținutului Platformei, a Software-ului și a Documentației; și
 • b. să dezinstaleze, să elimine și să distrugă întregul Software și întreaga Documentație și toate copiile, modificările sau părțile combinate de orice formă, integrale sau parțiale.

5.3. La încetarea folosirii serviciilor de către Utilizator prin completarea formularului pentru ștergere a contului, Titularul șterge toate informațiile furnizate în mod direct de către Utilizator și cele apărute ca rezultat al utilizării Platformei, a Software-ului și a Documentației, într-un termen care să nu depășească două săptămâni.

5.4. Indiferent de motivul încetării utilizării, Titularul nu se face în niciun fel responsabil față de Utilizator, sau de părți terțe, de prejudicii directe sau indirecte, neplăceri cauzate, achiziționarea de produse adiționale de la părți terțe ș.a.

5.5. Titularul își rezervă dreptul de a înceta în orice moment întreținerea Platformei și a Software-ului, aducând la cunoștință acest fapt prin publicarea unui anunț pe Platformă, în situații de forță majoră sau în urma ordinului din partea unei autorități competente, sau atunci când Titularul este în pericol de prejudiciere în ceea ce privește organizarea și întreținerea Platformei. În aceste cazuri, Utilizatorii nu datorează compensații.

5.6. Titularul are dreptul de a sancționa utilizatorii care au identificat și au profitat de un defect tehnic în sistemul Platformei.

Articolul 6 - Răspunderea

6.1. Conținutul Platformei, Software-ul și Documentația sunt puse la dispoziția Utilizatorului „așa cum sunt“, fără garanții directe sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de conformitate, garanții comerciale și altele. Titularul nu garantează că Platforma, Software-ul și Documentația vor întruni cerințele și nevoile Utilizatorului, sau că acestea nu au defecte (fault tolerance) sau că sunt astfel construite încât să funcționeze numai în condiții de siguranță (fail-safe) sau că toate incoerențele pot fi și vor fi rectificate, și nici că în utilizarea Platformei, a Software-ului și a Documentației nu vor fi întâmpinate probleme. Titularul nu garantează fiabilitatea Platformei și a Software-ului. Titularul renunță la toate celelalte garanții sau condiții de orice fel, directe sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, integrarea sistematică și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Software-ul și Documentația nu sunt proiectate, fabricate sau destinate utilizării în condiții sau modalități care ar putea provoca decesul, vătămări corporale, pagube materiale sau daune aduse mediului. Orice astfel de utilizare se realizează pe propriul risc și pe propria cheltuială a Utilizatorului.

6.2. utilizatorul

Orice persoană fizică și/sau juridică care acceasează domeniul www.eduboom.ro și acceptă Termeni & Condiții și de Confidențialitate. La completarea formularelor din Site vă rugăm să completați în mod complet și corect informațiile și datele solicitate. Veți fi responsabili pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Site-ului.

Prin obținerea calității de Utilizator se consideră că ați citit și acceptat Termenii și Condițiile Generale de utilizare a Site-ului, precum și Politica de Confidențialitate.

Orice utilizator poate accesa Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului și Politica de Confidențialitate, în orice moment, accesând secțiunile: ”Termeni și Condiții” și ”Politica de confidențialitate” aflate în conținutul Site-ului și prin salvarea în format Pdf pe suportul dorit.

Accesarea, utilizarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau Serviciului, precum și a oricăror componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.

6.2.1. drepturile utilizatorulu

Întreaga responsabilitate a Titularului se limitează - în întregime la aprecierea Titularului - la efectuarea de reparații și corecturi sau de modificare a Conținutului Platformei sau a Software-ului. Reparațiile, corecturile și prelucrarea Platformei, a Software-ului sau a Documentației se realizează de către Titular acolo unde acesta consideră necesar, în măsura și termenul decise de către acesta. Evaluarea Titularului în conformitate cu prezenta clauză nu poate constitui baza unor revendicări sau cereri de plată a unor despăgubiri pentru Utilizator, îndreptate către Titular. Utilizatorul nu are dreptul la despăgubiri, cereri sau alte forme de revendicări care ar putea fi generate de necesitatea efectuării, sau de efectuarea în sine, a reparațiilor, corecturilor și modificărilor Platformei, Software-ului sau Documentației.

Mesajele expediate prin intermediul sistemului Platformei nu sunt anonime, iar în cazul unei dispute sau al suspiciunii existenței unei activități neregulamentare din partea unor utilizatori, Titularul poate vizualiza aceste mesaje. Titularul nu va putea fi tras la răspundere și nu va lua măsuri în situația în care utilizatorii comercializează între ei conturile lor în schimbul echivalentului monetar al conturilor respective, și nici pentru fraudele apărute în acest context, însă își rezervă dreptul de a sancționa utilizatorii și de ai acționa în justiție. Titularul nu va fi tras a răspundere și nu va lua măsuri în cazul furtului de date pentru accesarea contului de utilizator în situația în care utilizatorul însuși fie le-a furnizat în mod voluntar unei alte persoane, fie le-a introdus într-un software rău intenționat.

6.2.2. obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligații:

 • de a nu furniza și transmite informații interzise prin lege sau care contravin normelor de etică socială și morală;
 • de a utiliza Site-ul într-un mod care să nu perturbe funcționarea acestuia;
 • de a nu difuza și de a nu plasa în cadrul Site-ului informații incorecte;
 • de a utiliza Site-ul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alți utilizatori și pentru Administratorul Site-ului;
 • de a folosi informațiile plasate în paginile Site-ului doar în scop personal, definit ca fiind scop pur necomercial, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare;
 • de a respecta toate drepturile de autor și drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu seviciul oferit prin intermediul Site-ului și a conținutului acestuia;
 • nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Serviciilor și a programelor software incluse; nu are dreptul să refaccă sau să încerce să extragă codul sursă al respectivului program software.

Articolul 7 - limitarea răspunderii

7.1. declinarea responsabilității în situații specifi

Ucha.se EOOD nu își asumă responsabilitatea față de Utilizator în ce privește costurile de furnizare a serviciilor; profituri pierdute; tranzacții sau plăți eșuate; investiții; obligații comerciale; pierderea reputației; orice fel de daune ulterioare, accidentale, particulare sau indirecte, care decurg din sau care au legătură cu prezentul Acord de licență sau cu utilizarea Platformei, a Software-ului sau a Documentației, indiferent de modul în care au fost cauzate, potrivit oricărei teorii a responsabilității, indiferent de faptul că Ucha.se EOOD a fost notificată de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

7.2. limitele generale ale răspunderii

Dacă Ucha.se EOOD trebuie să plătească despăgubiri sau alte sume sau dacă i se impune o altă formă de asumare a responsabilității ca urmare a aplicării unei legi sau a altor cerințe normative, răspunderea generală a Ucha.se EOOD, așa cum este prezentată aici, față de orice fel de temei al oricărui tip de acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea unei prevederi a contractului, încălcarea legii (inclusiv prin neglijență), răspunderea limitată, încălcarea unor drepturi prevăzute de garanție, o interpretare eronată sau altele, suma plătită de către Ucha.se EOOD nu va depăși valoarea echivalentă unei taxe lunare plătite de către Utilizator pentru folosirea Platformei, a Software-ului sau a Documentației, în conformitate cu prezentul Document. În cazul în care Platforma, Software-ul și Documentația sunt puse la dispoziție în mod gratuit, răspunderea îi revine Utilizatorului.

Articolul 8 — colectarea, utilizarea, procesarea, transferul și stocarea informațiilor

8.1. Titularul procesează datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal a www.eduboom.ro

8.2. Prelucrarea de către Titular a datelor cu caracter personal poate avea legătură și cu dezvoltarea de noi programe și Servicii, precum și cu îmbunătățirea celor existente; aducerea la cunoștință a drepturilor și a obligațiilor legale; trimiterea de notificări cu privire la îmbunătățiri și actualizări ale Software-ului; punerea la dispoziția Utilizatorului a altor produse și Servicii, furnizate de către Titular.

8.3. Titularul are dreptul de a furniza unor terțe părți date personale ale Utilizatorului, cu scopul de a asigura servicii complete, rapide și de calitate. Datele cu caracter personal sunt furnizate terților numai după ce Titularul a verificat dacă au fost luate toate măsurile tehnice și organizatorice în vederea protecției datelor respective.

8.4. Titularul are dreptul de a monitoriza, în mod independent, prin intermediul terților sau al mijloacelor automatizate, comportamentul Utilizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • lecțiile-video urmărite;
 • durata lecției-video urmărite;
 • comentariile sau întrebările postate;
 • testele rezolvate;
 • răspunsurile greșite și corecte de la teste;
 • data și ora evenimentului identificat/detectat, în timpul utilizării Platformei, a Software-ului și a Documentației, cu scopul asigurării unor funcționalități mai accesibile și mai atractive pentru Utilizator.

8.5. În scop statistic, Titularul are dreptul de a utiliza datele, respectiv o parte a acestora, în scopuri proprii, precum: analize interne; realizarea de recomandări; concluzii privitoare la îmbunătățirea Conținutului Platformei sau la modul de funcționare al acesteia; crearea de date generale pentru fiecare Utilizator, în raport cu realizările Platformei ș.a.m.d.

Articolul 9 — dispoziții generale

9.1. actualizări viitoare - Titularul are dreptul de a schimba, de a dezvolta sau de a aduce modificări Platformei, Software-ului și Documentației fără acordul în prealabil sau ulterior, aprobarea sau altă formă de exprimare a voinței Utilizatorului, respectiv a consumatorului.

9.2. Titularul are dreptul de a introduce în prezentul Document restricții suplimentare privitoare la utilizarea Platformei sau a unor părți ale Conținutului acesteia, în situația în care lipsa respectivelor restricții ar duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Modificările intră în vigoare începând cu ziua efectuării acestora de către Titular.

9.3. schimbarea sau întreruperea utilizării - Utilizatorul acceptă că Ucha.se EOOD are dreptul - fără a se face răspunzătoare față de Utilizator sau de părți terțe - de a schimba, a întrerupe, a suspenda, a restricționa sau de a opri utilizarea Platformei sau a Software-ului în orice moment, temporar sau definitiv, cu sau fără o notificare în prealabil a Utilizatorului sau a terților.

9.4. asistență Fără limitarea drepturilor mai-sus menționate, Ucha.se EOOD își rezervă dreptul, iar Utilizatorul este de acord cu aceasta, de a întrerupe periodic, la discreția Ucha.se EOOD, accesul la Platformă și la Software, sau de a opri furnizarea Serviciilor operative, în cazul constatării unor defecțiuni software, al instalării unor actualizări, precum și în cazul diagnosticării sau al altor forme de suport tehnic.

9.5. dispoziții privind controlul exportului - Utilizatorul este de acord în mod expres să nu (re)exporteze, să nu publice și să nu transfere Platforma, Conținutul acesteia, Software-ul, în întregime sau parțial, către părți terțe.

9.6. taxe, impozite și costuri de transport - Taxele sau impozitele de orice fel, precum impozitele pe vânzări, impozitul pe venit, TVA, taxe vamale, taxele, tarifele și costurile de transport și prelucrare și altele, care pot apărea în urma utilizării Platformei, vor fi achitate de către Utilizator (direct sau indirect).

9.7. Nerespectarea de către oricare dintre părți a vreuneia dintre prevederile cuprinse în acești Termeni și Condiții nu abrogă obligațiile ce rezultă din această dispoziție sau dreptul părții de a pune în aplicare aceste dispoziții sau oricare alte dispoziții de acum înainte.

9.8. Părțile sunt de acord ca în situația în care oricare dintre dispozițiile din cadrul prezenților Termeni și Condiții se dovedește a fi inaplicabilă din orice motiv, dispoziția în cauză va fi revizuită numai în măsura necesară asigurării aplicabilității acesteia.

9.9. moștenitori legali și testamentari. Utilizatorul nu are dreptul de a oferi, a sublicenția, a-și transfera drepturile sau a-și delega obligațiile, potrivit acestor Termeni și Condiții, fără acordul scris în prealabil din partea Ucha.se EOOD, iar orice încercare de acest fel fără consimțământul Titularului nu va fi luată în considerare. Prezentul Document va avea caracter obligatoriu pentru moștenitorii legali și testamentari ai părților acestor Termeni și Condiții.

9.10. efectele dispozițiilor la încetarea Termenilor și Condițiilor. Prevederile de la articolele 5, 6, 7, 8 și 9 ale Documentului de față vor rămâne în vigoare și după expirarea sau încetarea prezenților Termeni și Condiții.

9.11. integritate termenilor și condițiilor. Prezentele Termeni și Condiții constituie acordul unic și exhaustiv dintre părți cu privire la obiectul Documentului de față și înlocuiesc toate celelalte acorduri și convenții anterioare dintre părți, cu privire la același obiect în cauză. Alte condiții, contrare sau suplimentare, prevăzute în alte documente, nu vor avea caracter obligatoriu pentru Titular.

9.12. Ucha.se EOOD nu deține niciun drept asupra mărcilor comerciale utilizate în cadrul Platformei, întrucât acestea au ca scop identificarea operelor, a manualelor ș.a.m.d. de către Utilizator. Lucrările constituie proprietatea autorilor acestora. Ilustrarea lor are scop educativ și ajutător.

Articolul 10 - confidențialitatea

Ucha.se EOOD va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Vă asigurăm că dezvăluirea informațiilor și datelor dumneavoastră personale furnizate se va putea face doar cu respectarea prezentelor „Termeni și Condiții”, „Politică de Confidențialitate”.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți Ucha.se EOOD acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui acetse materiale sau informații.

10.1. prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să parcurgeți secțiunea – „Politică de Confidențialitate”, care face parte din prezentul Document.

10.2. utilizarea cookie-urilor

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să citiți secțiunea „Politică de Confidențialitate”, care face parte din prezentul Document.

10.3. legături către alte site-uri

Site-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte site-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termenii și Condițiile de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile/paginile respective, Ucha.se EOOD nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte site-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Site este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Ucha.se EOOD nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Site.

Prin continuarea utilizarii Site-ului, utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele site-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Ucha.se EOOD despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe site-urile către care Link-urile fac trimitere.

Articolul 11 - accesul și actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Se vor prelucra doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați transmis prin intermediul formularelor de pe Site și doar în scopul pentru care ni le-ați transmis.

În cazul în care informațiile/datele dumneavoastră cu caracter personal la care aveți acces ori de câte ori folosiți Site-ul, sunt greșite, vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legitime prevăzute de normele legale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele: dreptul la acces la datele dumneavoastră, dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționare, la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor.

Aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România (A.N.S.P.D.C.P), sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă și autorității de supraveghere din Bulgaria:

Comisia pentru protectia datelor cu caracter personal

Adresa: Sofia 1592, Blvd. Prof. Tsvetan Lazarov, Nr. 2,

Pagina web: www.cpdp.bg,

e-mail: [email protected]

Telef: 00359 2 9153518

Ucha.se EOOD își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Site (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Site la momentul accesării.

Articolul 12 - retragerea consimțământului și dezabonarea

Vă rugăm să țineți cont de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face până la momentul retragerii consimțământului, indiferent de forma sub care a fost exprimat.

Vă puteți dezabona oricând prin accesarea opțiunii de dezabonare din newsletter sau printr-un e-mail la adresa: [email protected].

Articolul 13 – legea aplicabilă

Prezentul Document va fi interpretat și guvernat de prevederile legii române și ale legii bulgare.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu acest Document sau cu utilizarea Site-ului urmează a fi soluționată de către instanțele competente din România și din Bulgaria.

Persoana de contact în cazul unor întrebări sau clarificări cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Dacă aveţi întrebări referitoare la pagina de internet, sau pentru orice alte întrebări, clarificări și/sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, ne puteți scrie pe adresa [email protected].

Pentru mai multe informații în legătură cu utilizarea Site-ului și protecția datelor dumneavoastră personale vă rugăm să accesați secțiunile ”Politică de Confidențialitate”.