Limba și literatura română

clasa a V-a

Capitolul Unu

Părți de vorbire

Capitolul Doi

Părți de propoziție

Capitolul Trei

Lexic

Capitolul Patru

Ortografie și ortoepie

Capitolul Cinci

Textul literar

Capitolul Șase

Textul nonliterar

clasa a VI-a

Capitolul Unu

Subiectul

Capitolul Doi

Lexic

Capitolul Trei

Verbul

Capitolul Patru

Prepoziția

Capitolul Cinci

Pronumele

Capitolul Șase

Adjectivul

Capitolul Șapte

Adverbul

Capitolul Opt

Elemente de fonetică

Capitolul Nouă

Substantivul

Capitolul Zece

Numeralul

Capitolul Unsprezece

Adverbul

Capitolul Doisprezece

Textul narativ literar

clasa a VII-a

Capitolul Unu

Adjectivul

Capitolul Doi

Verbul

Capitolul Trei

Substantivul

Capitolul Patru

Pronumele

Capitolul Cinci

Numeralul

Capitolul Șase

Adverbul

Capitolul Șapte

Interjecția

Capitolul Opt

Textul epic. Textul liric. Textul dramatic

Capitolul Nouă

Comunicarea orală

Capitolul Zece

Redactare

clasa a VIII-a

Capitolul Unu

Predicatul

Capitolul Doi

Fonetica

Capitolul Trei

Opera lirică

Capitolul Patru

Subiectul

Capitolul Cinci

Complementele

Capitolul Șase

Circumstanțialele

Capitolul Șapte

Atributul. Apoziția