Limba și literatura română

clasa a III-a

Capitolul Unu

Cartea

Capitolul Doi

Tipuri de text

Capitolul Trei

Înțelegerea textului

Capitolul Patru

Elemente de comunicare

Capitolul Cinci

Scrierea corectă

Capitolul Șase

Elemente de punctuație. Vocabular

Capitolul Șapte

Textul creativ. Compunerea

Capitolul Opt

Părți de vorbire

Capitolul Nouă

Cuvântul

Capitolul Zece

Dialogul

Capitolul Unsprezece

Autor – personaj

Capitolul Doisprezece

Comunicarea prin imagini

Capitolul Treisprezece

Textul nonliterar

clasa a IV-a

Capitolul Unu

Textul literar

Capitolul Doi

Textul informativ și scrierea funcțională

Capitolul Trei

Scrierea corectă a cuvintelor. Ortografia

Capitolul Patru

Propoziția. Părțile de propoziție

Capitolul Cinci

Părți de vorbire

Capitolul Șase

Lexicul

Capitolul Șapte

Semnele de punctuație

Capitolul Opt

Comunicarea în limba română

Capitolul Nouă

Compunerea

clasa a V-a

Capitolul Unu

Textul literar

Capitolul Doi

Părți de vorbire