Lecție video: Aplicații Starea gazoasă

06:55
15
Distribuie pe Facebook
Descrierea lecției
Această lecţie este o lecţie pentru clasa a IX-a in care îți voi arăta cum se rezolvă câteva probleme în care aplicăm noțiunile învățate despre starea gazoasă. Vei utiliza ecuaţia de stare a gazelor perfecte, vei calcula număr de atomi sau de molecule, vei realiza calcule stoechiometrice pe baza ecuaţiilor reacţiilor chimice. O să îţi aminteştide la orele de fizică unuităţi de măsură pentru parametri de stare. Cred că ai multe argumente pentru a da clic acestui video! Această lecție video este în conformitate cu noua programă școlară în vigoare pentru chimie.
Capitol:
Starea Gazoasă
Cuvinte cheie:
ecuatia de stare a gazelor perfecte; numarul lui Avogadro; parametri de stare; volum molar; numar de moli

Pentru a comenta această lecție video, fii parte din Eduboom!

Comentarii (0)